ORDONANŢE ALE GUVERNULUI


Ordonanţa nr. 32/30.01.2003

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă.

(M.O. nr. 62/01.02.2003)

Ordonanţa nr. 14/30.01.2003

privind nfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.

(M.O. nr. 63/01.02.2003)

Ordonanţa nr. 38/30.01.2003

privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor.

(M.O. nr. 65/02.02.2003)

Ordonanta nr. 44/10.07.2003

pentru completarea art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat.

(M.O.nr. 520/18.07.2003)

Ordonanta nr.61/29.08.2002 Republicata

privind colectarea creantelor bugetare.

(M.O.nr.582/14.08.2003)

Ordonanta nr.53/29.07.2003

privind privatizarea Societatii Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Brasov.

(M.O.nr.584/15.08.2003)

Ordonanta nr.60/22.08.2003

privind modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.91/2001 pentru stabilirea coeficientilor de ierarhizare ai soldelor unor functii din structurile Ministerului Apararii Nationale, ale caror state de organizare intra in vigoare in perioada 1 iunie 2001 31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei Romane.

(M.O.nr.616/29.08.2003)

Ordonanta nr.66/28.08.2003

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.125/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului.

(M.O.nr.619/30.08.2003)

Ordonanta nr.67/28.08.2003

privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.9/1992 privind organizarea statisticii oficiale.

(M.O.nr.618/30.08.2003)

Ordonanta nr.68/28.08.2003

privind serviciile sociale.

(M.O.nr.619/30.08.2003)

Ordonanta nr.69/28.08.2003

pentru completarea art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat.

(M.O.nr.618/30.08.2003)

Ordonanta nr.80/28.08.2003

privind concediul de odihna si alte concedii ale presedintilor si vicepresedintilor consiliilor judetene, precum si ale primarilor si viceprimarilor.

(M.O.nr.619/30.08.2003)

Ordonanta nr.88/28.08.2003

cu privire la rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2003.

(M.O.nr.620/30.08.2003)

Ordonanta nr.90/28.08.2003

privind infiintarea Agentiei Romane pentru Siguranta Alimentelor.

(M.O.nr.624/31.08.2003)