ORDONANŢE DE URGENŢĂ ALE GUVERNULUI


Ordonanţa de urgenţă nr. 4/13.02.2003

privind creşterile salariale ce se vor acorda n anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului.

(M.O. nr. 114/24.02.2003)

Ordonanţa de urgenţă nr. 5/20.02.2003

privind acordarea de ajutoare pentru ncălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice.

(M.O. nr. 119/25.02.2003)

Ordonanţa de urgenţă nr. 8/27.02.2003

privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat.

(M.O.nr. 144/05.03.2003)

Ordonanţa de urgenţă nr. 9/27.02.2003

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

(M.O.nr. 167/17.03.2003)

Ordonanta de urgenta nr. 19/20.02.2002

privind ratificarea Acordului de asistenta financiara nerambursabila dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionand in calitate de agentie de implementare a Facilitatii Globale de Mediu, pentru finantarea Proiectului "Controlul poluarii in agricultura", semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002.

(M.O.nr. 155/04.03.2002)

Ordonanta de urgenta nr. 22/02.04.2003

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat.

(M.O.nr. 252/11.04.2003)

Ordonanta de urgenta nr. 23/10.04.2003

pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si pentru modificarea art. II si III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2003.

(M.O.nr. 259/14.04.2003)

Ordonanta de urgenta nr. 25/18.04.2003

pentru modificarea si completarea art. 20 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate.

(M.O.nr. 281/22.04.2003)

Ordonanta de urgenta nr. 36/21.05.2003

privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular.

(M.O.nr. 376/02.06.2003)

Ordonanta de urgenta nr. 63/28.06.2003

privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor.

(M.O.nr. 462/28.06.2003)

Ordonanta de urgenta nr. 67/10.07.2003

privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din sistemul de asigurari sociale al agricultorilor.

(M.O.nr. 507/15.07.2003)

Ordonanta de urgenta nr.70/14.08.2003

pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I - IV din invatamantul de stat.

(M.O.nr.600/25.08.2003)