>  aprobate la data de 2 octombrie 2003
     Memorandum privind modificarea componentei Comisiei Nationale de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca, aprobata prin Decizia primului ministru nr.72/23.05.2003 cu modificarile ulterioare
     Proiect de Hotarare a Guvernului privind stabilirea cuantumului ajutorului annual pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de razboi, vaduvelor de razboi, precum si accidentatilor de razboi in afara serviciului ordonat
     Proiect de Hotarare a Guvernului privind aprobarea cuantumului indemnizatiei lunare de hrana cuvenite persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA
     Proiect de Hotarare a Guvernului privind metodologia de scutire de la plata taxelor vamale a unitatilor protejate
     Proiect de Hotarare a Guvernului privind desfasurarea de catre persoanele juridice de drept privat fara scop lucrative, de activitati in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap
  >  aprobate la data de 25 septembrie 2003
     Proiect de Hotarare a Guvernului privind aprobarea finantarii unor cheltuieli cu intretinerea, constructia, reparatia, amenajarea si modernizarea Caminului pentru persoane varstnice din comuna Tartasesti
     Proiect de Hotarare a Guvernului privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2003 pentru sustinerea cheltuielilor de intretinere a copiilor cu deficiente de vedere
     Proiect de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea Protocolului de colaborare intre Guvernul Romaniei si Consiliul local al sectorului III al municipiului Bucuresti, pe de o parte, si Prefectura si Primaria Torino, pe de alta parte, privind repatrierea minorilor romani victime ale abuzurilor, incheiat la Bucuresti, in data de 11 iulie 2003
  >  aprobate la data de 18 septembrie 2003
     Proiect de Ordonanta de urgenta a Guvernului pentru modificarea unor reglementari privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei si asigurarea fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice si gazelor naturale pentru populatie, precum si unele masuri pentru intarirea disciplinei financiare
  >  aprobate la data de 4 septembrie 2003
    Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii pentru reglementarea definitive a compensarii contributiilor de asigurari sociale ale refugiatilor politici greci repatriati din Romania, semnat la Atena, la 23 februarie 1996, ratificat prin Legea nr.63/21 aprilie 1996, publicat in MO nr.73/23 aprilie 1997, semnat la Bucuresti la 30 iunie 2003
    Proiect de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale din Romania si Ministerul Muncii si Afacerilor Sociale din Albania, semnat la Tirana, la 21 februarie 2003
    Proiect de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale din Romania si Ministerul Muncii, Ordinii Sociale, Familiei si Femeilor din Bavaria, semnat la Bucuresti, la 24 aprilie 2003