Prezentarea Ministerului
Atributii principale

B. n domeniul afacerilor europene si relatiilor externe:
 1. deruleaza programe si proiecte destinate sprijinirii initiativelor guvernamentale privind dezvoltarea parteneriatului social finantat de Uniunea Europeana sau din alte surse;
 2. elaboreaza si fundamenteaza documentele anuale ce reflecta pozitia Romniei n domeniul muncii si politicii sociale n cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeana;
 3. coopereaza cu compartimentele de integrare europeana din celelalte institutii pentru realizarea activitatilor de pregatire a aderarii Romniei la Uniunea Europeana si fundamenteaza pozitia ministerului n cadrul Comitetului interministerial pentru integrare europeana;
 4. asigura pentru domeniul muncii si politicii sociale elaborarea documentelor de pozitie oficiale pentru procesul de negociere a aderarii si pentru participarea la comitetele si subcomitetele constituite pentru aplicarea Acordului de asociere Romnia - Uniunea Europeana;
 5. monitorizeaza adoptarea si punerea n aplicare a legislatiei nationale armonizate cu legislatia comunitara n domeniile proprii de activitate;
 6. participa si coordoneaza participarea institutiilor din subordine la programele de asistenta financiara acordate de Uniunea Europeana n domeniul politicii sociale si ocuparii fortei de munca;
 7. contribuie la initierea si formularea de propuneri n domeniul sau de activitate privind orientarile de baza referitoare la ansamblul actiunilor care vizeaza procesul de integrare europeana a Romniei;
 8. coordoneaza, implementeaza si gestioneaza asistenta financiara acordata prin Programul operational sectorial pentru politica sociala si de ocuparea fortei de munca si ndeplineste atributiile prevazute, potrivit legii;
 9. ndeplineste atributiile, potrivit legii, pentru perfectionarea activitatii unitatilor de implementare a programelor PHARE;
 10. monitorizeaza derularea proiectelor finantate de Uniunea Europeana, pe care Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei le are n pregatire sau n desfasurare, si ia masuri pentru respectarea ntocmai a termenilor de referinta si a calendarului implementarii acestora;
 11. coordoneaza elaborarea rapoartelor la conventiile adoptate sub egida Organizatiei Internationale a Muncii, ratificate de Romnia;
 12. examineaza prevederile instrumentelor juridice elaborate sub egida Consiliului Europei din punct de vedere al concordantei cu dreptul intern, n vederea ratificarii acestora, si coordoneaza elaborarea rapoartelor periodice privind ndeplinirea prevederilor instrumentelor ratificate;
 13. pregateste, elaboreaza, negociaza si urmareste ncheierea si ratificarea instrumentelor juridice bilaterale de cooperare n domeniul muncii si securitatii sociale;
 14. asigura administrarea, coordonarea si monitorizarea implementarii programelor finantate din Fondul Social European;
 15. presteaza servicii gratuite de informare, orientare si documentare n domeniul muncii si solidaritatii sociale pentru investitorii straini si autohtoni.