Prezentarea Ministerului
Atributii principale

C. n domeniul asistentei sociale si politicilor familiale:
 1. elaboreaza politica de asistenta sociala;
 2. stabileste strategia nationala prin care promoveaza drepturile familiei, copilului, persoanei singure, persoanelor vrstnice, persoanelor cu handicap si ale oricaror persoane aflate n nevoie;
 3. coordoneaza si controleaza functionarea sistemului national de asistenta sociala;
 4. elaboreaza proiecte de acte normative, norme metodologice si reglementari privitoare la functionarea sistemului de asistenta sociala;
 5. elaboreaza, implementeaza si evalueaza programele nationale de asistenta sociala;
 6. ndruma si controleaza activitatea institutiilor de asistenta sociala publice si private n ceea ce priveste aplicarea masurilor de asistenta sociala;
 7. ndruma si controleaza activitatea asociatiilor si fundatiilor care deruleaza programe de asistenta sociala, n vederea respectarii drepturilor sociale ale persoanelor beneficiare;
 8. asigura ndrumarea metodologica, coordoneaza si controleaza activitatea caminelor pentru persoane vrstnice, mpreuna cu autoritatile administratiei publice locale;
 9. asigura ndrumarea metodologica, coordoneaza si controleaza activitatea institutiilor de asistenta sociala care asigura protectie, gazduire, ngrijire si consiliere pentru victimele violentei n familie;
 10. elaboreaza si fundamenteaza strategia si programele n domeniul ngrijirii si consilierii pentru victimele violentei n familie;
 11. colaboreaza cu alte ministere si institutii la elaborarea si implementarea programelor de planificare si educatie familiala;
 12. realizeaza programe n parteneriat cu organisme si institutii internationale n domeniul asistentei sociale;
 13. finanteaza programele nationale de asistenta sociala;
 14. administreaza si gestioneaza fondurile alocate, conform legii, pentru asistenta sociala;
 15. acorda subventii asociatiilor si fundatiilor romne cu personalitate juridica, din domeniul de activitate al ministerului, n conditiile prevazute de lege;
 16. propune acordarea statutului de utilitate publica asociatiilor si fundatiilor, din domeniul sau de activitate, n conditiile prevazute de lege;
 17. elaboreaza si propune indicatori din domeniul asistentei sociale.