Prezentarea Ministerului
Atributii principale

E. n domeniul parteneriatului social:
 1. realizeaza coordonarea relatiei Guvernului de parteneriat social att n ceea ce priveste raporturile cu organizatiile patronale si sindicale, ct si cu alte organizatii ale societatii civile;
 2. elaboreaza politici, programe si proiecte de acte normative n domeniul parteneriatului social si urmareste aplicarea acestora;
 3. elaboreaza metodologia si asigura asistenta metodologica privind formele de derulare a parteneriatului social;
 4. pregateste, elaboreaza, negociaza si urmareste ncheierea ntelegerilor cu partenerii sociali;
 5. avizeaza si controleaza conformitatea reprezentativitatii partenerilor sociali cu prevederile legale n vigoare;
 6. constituie si gestioneaza baza de date si registrele de evidenta privind organizatiile patronale, sindicale si alte organizatii ale societatii civile;
 7. elaboreaza criteriile si formele activitatii de mediere a conflictelor de munca si reglementeaza formarea mediatorilor n domeniu;
 8. initiaza, coordoneaza si urmareste realizarea programelor de dezvoltare a parteneriatului social n colaborare cu administratia publica centrala si locala, patronatele, sindicatele si alte structuri ale societatii civile organizate, precum si cu organisme si institutii internationale n domeniu;
 9. asigura consultarea permanenta a partenerilor sociali asupra initiativelor legislative din sfera sa de activitate;
 10. coordoneaza metodologic activitatea de dialog social desfasurata la nivelul administratiei publice centrale si locale;
 11. analizeaza si avizeaza actele normative elaborate de ministere si alte organe centrale n domeniul parteneriatului social;
 12. asigura legatura cu Parlamentul, Consiliul Economic si Social, sindicatele, patronatele si alti parteneri ai societatii civile n problemele specifice activitatii sale.