Prezentarea Ministerului
Atributii principale

F. n domeniul veniturilor salariale:
  1. elaboreaza propuneri privind sistemul de salarizare pentru personalul contractual din sectorul bugetar, colaboreaza cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici privind sistemul de salarizare pentru functionarii publici si realizeaza controlul aplicarii legislatiei din acest domeniu;
  2. propune strategii cu privire la salarizarea n regii autonome, companii si societati nationale si n societati comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
  3. elaboreaza sistemul de ajustare a salariilor n raport cu evolutia preturilor de consum;
  4. elaboreaza metodologia de calcul al nivelului salariului minim garantat, fundamentat pe indicatori socioeconomici minimali, ca instrument de protectie a angajatilor;
  5. ndeplineste atributiile prevazute de lege privind constatarea si aplicarea sanctiunilor n institutiile publice finantate integral din venituri proprii;
  6. colaboreaza cu partenerii sociali si acorda asistenta de specialitate n domeniul veniturilor salariale;
  7. monitorizeaza, potrivit acordurilor ncheiate cu organismele financiare internationale, evolutia Programului national de ocupare a fortei de munca si a fondului de salarii la agentii economici;
  8. analizeaza si avizeaza actele normative elaborate de ministere si de alte organe centrale privind cheltuielile de personal n sectorul regiilor autonome, companiilor si societatilor nationale, precum si al institutelor nationale de cercetare-dezvoltare.