Prezentarea Ministerului
Atributii principale

H. n domeniul legislatiei muncii:
  1. elaboreaza politici, programe si proiecte de acte normative n domeniul relatiilor de munca, securitatii si sanatatii n munca si urmareste aplicarea acestora;
  2. elaboreaza proiecte de acte normative referitoare la raporturile de munca, la contractele colective de munca, la timpul de munca si odihna, disciplina muncii, raspunderea patrimoniala, jurisdictia muncii si la documentele de dovedire a vechimii n munca;
  3. elaboreaza si coordoneaza activitatea de sistematizare, simplificare si mbunatatire a legislatiei muncii, din domeniul sau de activitate;
  4. efectueaza studii, analize si documentari privind oportunitatea initierii sau modificarii unor acte normative privind legislatia muncii;
  5. coordoneaza si asigura aplicarea unitara a prevederilor din domeniul legislatiei muncii;
  6. asigura aplicarea legislatiei privind contractele colective de munca si conflictele de interese;
  7. avizeaza, n vederea nregistrarii, asociatiile si fundatiile din domeniul sau de activitate;
  8. asigura reprezentarea n fata instantelor de judecata n problemele din domeniul de activitate al ministerului.