Prezentarea Ministerului
Atributii principale

J. n domeniul economico-financiar si de investitii:
  1. fundamenteaza si promoveaza proiectele de bugete care se administreaza de catre aparatul propriu sau de catre institutiile aflate sub autoritatea sa, respectiv bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul de stat, pentru capitolele bugetare din care se realizeaza finantarea prestatiilor de protectie sociala, intrarile de credite externe, fondurile externe nerambursabile si monitorizeaza executia bugetara;
  2. elaboreaza proiectul bugetului anual pentru activitatea proprie si a institutiilor subordonate;
  3. elaboreaza programele de investitii anuale si multianuale;
  4. analizeaza si avizeaza proiectele de acte normative initiate de ministere si de alte autoritati ale administratiei publice centrale, potrivit legii;
  5. organizeaza controlul financiar preventiv la nivelul ministerului si avizeaza organizarea acestuia la nivelul institutiilor subordonate, potrivit legii;
  6. monitorizeaza executia bugetara si ia masuri operative pentru asigurarea platii tuturor drepturilor de protectie sociala, n limita fondurilor aprobate;
  7. pe baza evolutiei indicatorilor specifici, fundamenteaza initierea masurilor de protectie sociala pentru prestatiile existente sau propune, dupa caz, acordarea de noi prestatii;
  8. elaboreaza sustinerea financiara pentru actele normative initiate, cu impact la nivelul prestatiilor de protectie sociala;
  9. coordoneaza activitatile de implementare a proiectelor cu finantare externa pentru toate domeniile de activitate ale ministerului si administreaza fondurile provenind din intrari de credite externe aferente acestor proiecte.