Prezentarea Ministerului
Atributii principale

K. Alte domenii de activitate:
 1. ndeplineste activitati de audit public intern, potrivit legii;
 2. elaboreaza metodologia, normele, standardele si indicatorii privind securitatea si sanatatea n munca;
 3. coordoneaza activitatea sistemului de certificare a calitatii din punct de vedere al securitatii muncii si al echipamentelor tehnice, echipamentelor individuale de protectie a muncii si al echipamentelor individuale de lucru;
 4. elaboreaza si avizeaza proiecte de acte normative, metodologii sau proceduri pentru implementarea sistemului privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale;
 5. elaboreaza politici si strategii pentru functionarea eficienta a sistemului de asigurare si prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
 6. aproba clasificarea minelor din punct de vedere al emanatiilor de gaze, n baza documentatiilor prezentate de persoanele juridice;
 7. desfasoara activitati de informare-documentare cu privire la securitatea si sanatatea n munca, asigura elaborarea si editarea de carti, reviste, brosuri, pliante, afise si alte publicatii n acest domeniu si avizeaza materiale n acest scop;
 8. stabileste politici de prevenire n domeniul securitatii si sanatatii n munca, bazate pe factorii mediului de munca;
 9. editeaza buletine informative din domeniul sau de activitate; cheltuielile legate de tiparirea si difuzarea buletinelor informative vor fi suportate din alocatiile bugetare aprobate Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;
 10. solutioneaza, n conformitate cu prevederile legale, plngerile, contestatiile si petitiile persoanelor fizice si juridice;
 11. elaboreaza, implementeaza si dezvolta sistemul informatic n domeniul muncii si solidaritatii sociale;
 12. exercita controlul prin compartimentele specializate din directiile pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene si a municipiului Bucuresti privind agentii economici, persoane juridice si fizice, n legatura cu constituirea si virarea contributiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului asigurarilor pentru somaj;
 13. coordoneaza, negociaza si ncheie, n conditiile legii, acorduri internationale din domeniul sau de activitate;
 14. exercita controlul asupra activitatilor desfasurate de institutiile subordonate, n coordonare sau aflate sub autoritatea sa;
 15. reprezinta Romnia, n conditiile legii, la organismele internationale din domeniul sau de activitate.