Ciotlos Petre
Secretar de Stat, Presedinte al Casei Nationale de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

  Date personale:
   Data nasterii: 15 iunie 1949

  Studii:
   1972 Absolvent: Academia de Studii Economice Bucuresti, Facultatea de calcul economic si cibernetica economica;

  Specializari
  1984
  Curs de specializare n "Sisteme informatice din domeniul pensiilor si securitatii sociale" la Centrul international de perfectionare tehnica si profesionala al Organizatiei Internationale a Muncii - Torino - Italia si stagiu de pregatire n institutii de asigurari si de asigurari sociale n Danemarca.

  1993
  Retele de calculatoare - Curs pentru administrator de retea Novell - WANG Austria.

  1996
  Stagiu de pregatire - "Managementul sistemelor informationale n domeniul asistentei sociale, CIES - Paris, Franta.
  Seminar "Parteneriatul public - privat n procesul de reforma al securitatii sociale si al pensiilor n scopul ntaririi sitemului de securitate sociala si promovarii cresterii economice"- "The Institute for Public -Private Partnerships", Washington D.C.;

  1997
  "ORACLE - Administrarea bazelor de date relationale", ORACLE Romania;
  Curs - "Fonduri de pensii - experienta chiliana n domeniul fondurilor private de pensii", Programul Natiunilor pentru Dezvoltare, Santiago de Chile;

  1998
  Seminarul "Criza globala a securitatii sociale", Harvard Institute for International Development, Cambridge Massachusetts, USA; Curs de pregatire "Modelarea pensiilor", World Bank - The Economic Development Institute, Washington, D.C.

  Experienta profesionala:

  1972 - 1979
  Analist la Oficiul Central de Plata Pensiilor Bucuresti - analiza, proiectarea si implementarea sistemelor informatice n domeniul platii pensiilor din Romnia.

  1979 - 1992
  Sef serviciu Informatica la Oficiul Central de Plata Pensiilor, responsabil cu elaborarea si coordonarea de studii si proiecte n domeniul prelucrarii automate a datelor, dotarea cu echipament informatic si organizarea sistemelor informatice din domeniul pensiilor din Romnia.

  1992 - 2000
  Director al Oficiului Central de Plata Pensiilor unitate subordonata Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, responsabil de coordonarea activitatilor legate de:
  • elaborare a documentelor lunare de plata a diferitelor drepturi de protectie sociala pentru ntreaga tara: pensiile de asigurari sociale de stat, pensiile suplimentare, pensii pentru agricultori, pensiile IOVR si ajutoarele sociale acordate potrivit legislatiei de pensii, drepturile acordate conform Decretului Lege nr.118/1990 si Legii nr. 42/1990, indemnizatiile pentru veteranii de razboi si vaduvele acestora, ajutoarele de somaj si alocatiile de sprijin, alocatiile de stat pentru copiii prescolari si alocatiile pentru familiile cu mai multi copii - cca. 10,5 milioane documente lunar);
  • centralizarea la nivel national a executiei bugetare din domeniul pensiilor si alocatiilor de stat pentru copii prescolari, a celor pentru familiile cu mai multi copii si elaborarea propunerilor de repartizare a creditelor lunare necesare efectuarii platii acestor drepturi;
  • obtinerea si furnizarea datelor statistice din domeniul pensiilor din sistemul asigurarilor sociale de stat;
  • efectuarea, la solicitarea factorilor de decizie, a simularilor si calculelor economice necesare fundamentarii unor masuri de majorare generala sau partiala a unor drepturi de protectie sociala;
  • efectarea centralizata a indexarilor sau majorarilor generale de drepturi de protectie sociala din sfera de activitate a Ministerului Muncii si Protectiei Sociale (pensii, indemnizatii, alocatii, etc.).

  Membru al colectivului de implementare a reformei n domeniul protectiei sociale, responsabil al componentei referitoare la reforma sistemului public de pensii n cadrul proiectului finantat de Banca Mondiala n vederea implementarii noului sistem al pensiilor publice n Romnia;
  Membru al echipei care a elaborat "Cartea alba" cu privire la implementarea n Romnia a sistemului pensiilor publice administrat privat - responsabil cu elaborarea analizei critice a actualului sistem de pensii;
  Membru al unor delegatii romne care au negociat acorduri bilaterale internationale n domeniul asigurarilor sociale.

  Ianuarie 2001
  Secretar de Stat n Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Presedinte al Casei Nationale de Pensii si alte drepturi de Asigurari Sociale.