Cirica Razvan Ionut
Secretar de stat, Departamentul Afaceri Europene si Relatii Externe

  Date personale:
   Data si locul nasterii: 7 ianuarie 1967 , Bucuresti
   Stare civila: casatorit, un copil

  Studii:
   Institutul Politehnic Bucuresti , Facultatea de Elecrotehnica.

  Specializari:
   Stagii pentru de experienta privind domeniile de activitate ale ministerului in Belgia , Franta , Germania , Ungaria , R. Ceha , R. Moldova
   Participari la conferinta O.I.M.

  Specializari , perfectionari:
   2000-2001 - Student anul I la Programul MBA organizat de Academia de Studii Economice in colaborare cu Conservatorul National de Arte si Meserii din Paris
   2000 - Formarea functionarilor publici in management si afaceri europene , cursuri organizate de Ecole National d'Administration , Bucuresti
   1997 - Evaluarea politicilor active de combatere a somajului , curs organizat de OCDE , Joint Vienna Institute , Viena
   1997 - Formare generala privind organizarea si functionarea BIM , bursa BIM , Geneva
   1996 - Formare generala privind organizarea si functionarea Consiliului Europei , bursa Consiliul Europei
   1994 - Managementul procurarii de echipamente , curs organizat de Centrul International de Formare al BIM , Torino
   1994 - Evaluarea ofertelor - atelier organizat de banca mondiala , Bucuresti
   1993 - Preocupari si contractari internationale , curs organizat de Crown Agents , Bucuresti
   1993- Masurarea si monitorizarea economiei informale , curs organizat de OCDE , Joint Vienna Institute , Viena

  Experienta profesionala:
   ianuarie 2001
   director interimar al Directiei de armonizare legislativa cu legislatia europeana din cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale
   august 1999-decembrie 2000
   director general al Directiei de Integrare Europeana din cadrul MMPS
   februarie 1998-august 1999
   director general al Directiei Generale Relatii Internationale si Integrare Europeana in cadrul MMPS
   august 1996-februarie 1998
   director al Directiei Relatii Internationale din cadrul MMPS
   octombrie 1994-iulie 1996
   seful serviciului relatii bilaterale al Directiei Relatii Internationale din cadrul MMPS
   decembrie 1993-octombrie 1994
   referent de specialitate , Directia de Coordonare a Proiectelor cu Finantare Externa din cadrul MMPS
   aprilie 1992-decembrie 1993
   referent de specialitate , Directia Relatii Internationale din cadrul MMPS

  Lucrari publicate:
   - Cartea Sociala Europeana - prezent si viitor - 1998
   - Agenda 2000 si integrare europeana a tarilor candidate -1998
   - Reglementari internationale in domeniul social - 1998
   - Ocuparea fortei de munca in Uniunea Europeana ( co-autor ) -1998
   - Tendinte actuale ale politicii sociale europene - 1999
   - Politici comunitare privind strategia europeana de ocupare a fortei de munca ( co-autor ) - 1999
   - Politici in domeniul ocuparii in tarile Europei Centrale si de Est ( co-autor ) - 2000
   - Directii de actiune identificate in programul bianual 200-2001 al BIM ( co-autor ) - 2000
   - Articole periodice ( in perioada 1997-1999 ) in revista Industrial Relations Europe, publicatie a grupului Watson Wyatt
   - Pentru acelasi grup de publicatii a realizat rapoarte anuale 1998 , 1999 si 2000 Romania- Employment Framework

  Alte activitati importante:
   Coordonator al grupului de experti care a tradus si adaptat volumul Prevenirea crizei virstei a treia - un raport de cercetare al Bancii Mondiale in materie de Politici 1996
   Coordonator sau participant la implementarea a numeroase proiecte bilaterale si multilaterale ( ex. Serviciul de Mediere a Muncii )

  Limbi straine:
   engleza
   franceza
   germana
   italiana