Ciulcov Mihail
Secretar General in Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei

  Date personale:
   Data nasterii: 1 august 1942
   Nationalitatea: romana

  Studii:
   Institutul Politehnic Bucuresti , Facultatea de Transporturi .

  Specializari:
   Stagii pentru de experienta privind domeniile de activitate ale ministerului in Belgia , Franta , Germania , Ungaria , R. Ceha , R. Moldova
   Participari la conferinta O.I.M.

  Experienta profesionala:
   1971-2001
   Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
   1971-1990
   Expert in cadrul Directiei salarizarii in constructii , transporturi si economia forestiera
   1990-1992
   Director adjunct la Directia pentru elaborarea si coordonarea aplicarii sistemului de salarizare
   1992-1998
   Director, Directia salarizarii personalului din Regiile Autonome, societati comerciale si concentrarea partenerilor sociali
   1998-1999
   Director general - Directia generala politici salariale
   1999-2001
   Secretar general in cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale
   avind urmatoarele obiective :
    - indeplineste atributii de conducere administrative ale ministerului - actioneaza pentru aducerea la indeplinire a ordinelor si masurilor stabilite de conducerea politica a ministerului
    - asigura buna coordonare si comunicare dintre directii si celelalte compartimente ale ministerului
    - are raspunderea corectitudinii, din punct de vedere al legalitatii si oportunitatii , a actelor administrative , informarii de acuratete , corecte si in timp util a ministrului , secretarilor de stat si membrilor cabinetului ministrului , precum si a planificarii curente a activitatilor in acord cu prevederile in vigoare si masurile stabilite de ministru
    - reprezinta ministerul potrivit competentelor ce ii sunt delegate
    - in limitele atributiile stabilite aproba sau, dupa caz , semneaza acte cu caracter individual sau normativ, emise de minister .

  Lucrari publicate:
   - organizarea transportului intern si a manipularilor la uzinele de reparatii auto
   - imbunatatirea ciclului informatice-decizie-actiune si metode de interpretare a datelor privind activitatea economica a Uzinelor de reparatii auto
   - Elemente ale procesului de conducere si rolul conducatorului in uzinele de reparatii auto
   - Functiunea de cercetare-dezvoltare si importanta ei in uzinele de reparatii auto

  Limbi straine:
   franceza