Domenii de activitate


   A.    Domeniul fortei de munca si veniturilor salariale

   § Planul National de Actiune pentru Ocuparea Fortei de Munca
   § C O R
   § Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca
   § Oficiul pentru Migratia Fortei de Munca
   § Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor
   § Conventia dintre Guvernul Roman si Guvernul R.F.G. privind trimiterea de personal romn din       ntreprinderi cu sediul n Romnia pentru a activa pe baza de contracte de lucrari
   § Legi in domeniul fortei de munca si veniturilor salariale

   B.    Domeniul pensiilor si asigurarilor sociale

   § Proiect "Pensii ocupationale"
   § Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale
   § Legea nr.19 — din 17 martie 2000
        —  privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

   C.    Domeniul asistentei sociale si politicilor familiale

   1~  Reforma sistemului de asistenta sociala
   2~  Prestatii si servicii de asistenta sociala
   3~  Asistenta sociala persoane varstnice
   4~  Combaterea excluziunii sociale

   § Legea nr.116 — din 15 martie 2002
         —  privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale
   § Ordinul nr. 115 — din 09 aprilie 2003
        
—  privind organizarea compartimentului pentru relatia cu asociatiile si fundatiile si aprobarea Criteriilor specifice                 Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale de acordare a statutului de utilitate publica asociatiilor, fundatiilor                 si federatiilor
       —   Anexa1      —  criterii specifice de acordare a statutului de utilitate publica
       —   Anexa2      —  lista documentelor solicitate asociatiilor, fundatiilor si federatiilor in vederea recunoasterii                                                ca fiind de utilitate publica
       —   Anexa3      —  model raport de activitate de ultimii 3 ani
       —   Anexa4      —  regulament de evaluare de catre directiile generale de munca si solidaritate sociala teritoriale                                                in vederea acordarii statutului de utilitate publica
   § Comisia Anti-Saracie si Promovare a Incluziunii Sociale

   D.    Domeniul relatiilor de munca, securitatii si sanatatii in munca

   § Directia securitatii si sanatatii în munca
   § Inspectia Muncii
   § Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca -Punctul Focal ROMANIA