Prezentarea Ministerului
 1. Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, n subordinea Guvernului, cu personalitate juridica, avnd rol de sinteza pentru asigurarea si coordonarea aplicarii strategiei si politicilor Guvernului n domeniile:
  1. muncii;
  2. solidaritatii sociale;
  3. protectiei sociale;
  4. familiei.


  n vederea realizarii rolului sau, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei ndeplineste urmatoarele functii:
  1. de strategie, prin care se asigura elaborarea strategiei de punere n aplicare a Programului de guvernare n domeniul muncii, protectiei si solidaritatii sociale si familiei;
  2. de reglementare si sinteza, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice n domeniul sau de activitate;
  3. de armonizare cu reglementarile Uniunii Europene a cadrului legislativ din domeniul sau de activitate;
  4. de autoritate de management pentru programul operational sectorial privind politica sociala si de ocupare a fortei de munca;
  5. de administrare a bunurilor si de gestionare a bugetelor si fondurilor alocate;
  6. de reprezentare, prin care se asigura n numele statului romn reprezentarea pe plan intern si extern n domeniul sau de activitate;
  7. de autoritate de stat, prin care se asigura exercitarea controlului aplicarii unitare si respectarii reglementarilor legale n domeniul sau de activitate si al functionarii institutiilor care si desfasoara activitatea sub autoritatea sau n coordonarea sa, precum si exercitarea controlului asupra modului de ndeplinire a atributiilor prevazute de dispozitiile legale n vigoare pentru ordonatorul principal de credite, delegate, potrivit legii, conducatorului executiv al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, respectiv al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.


 2. n exercitarea functiilor sale Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei ndeplineste urmatoarele atributii principale:

  1. n domeniul politicilor sociale;
  2. n domeniul afacerilor europene si relatiilor externe;
  3. n domeniul asistentei sociale si politicilor familiale;
  4. n domeniul fortei de munca;
  5. n domeniul parteneriatului social;
  6. n domeniul veniturilor salariale;
  7. n domeniul asigurarilor sociale si legilor speciale;
  8. n domeniul legislatiei muncii;
  9. n domeniul managementului resurselor umane;
  10. n domeniul economico-financiar si de investitii;
  11. Alte domenii de activitate.