Marta Nora ??rnea
Secretar de stat, Asistenta Sociala si Politici Familiale


Data na?terii:

2.07.1948 Arad, Romnia;

Copii:

??rnea Marta Maria Georgia, 1974, pianist?

??rnea Andrei Bogdan, 1972, diplomat,
Ministerul Afacerilor Externe;

Studii:

Facultatea de chimie, sec?ia chimie-fizic? ,

Universitatea Bucure?ti, promo?ia 1971/1972

Activitatea profesional?:

2003 -

Secretar de stat Ministerul Muncii,

Solidarit??ii Sociale ?i Familiei

2002-2003 -

Subsecretar de stat Departamentul de Politici Sociale

2002-2001-

Expert Comisia pentru munc?, protec?ie social? ?i

problemele ?omajului din Senatul Romniei;

2000-2001

Director- consilier Direc?ia de studii parlamentare

a Senatului Romniei (func?ionar public);

1997-1999-

Consilier parlamentar al Vicepre?edintelui

Camerei Deputa?ilor;

1996-1997-

Consilier politic, departamentul resurse umane

Partidul Democrat;

1995-1996-

Deputat de Arad;

1992-1995-

Consilier politic, departamentul doctrin? ?i

studii politice Partidul Democrat

1990-1992-

Deputat de Arad, membru al Adun?rii Constituante;

1972-1990-

Chimist, cercet?tor chimist, ?ef birou plan-produc?ie,

Arad, Rm. Vlcea .

Limbi str?ine:

Maghiar?, francez? fluent, englez? mediu.

Activit??i complementare:

Traduceri din literatura politic? ?i peste 50 de articole

pe diverse teme politice;

Domenii de interes special:

Studii comparate din legisla?ia european?,

sociologia politicului;

Domenii de interes particular:

Literatur?, muzic?, nata?ie.