ROMNIA

Proiectul privind dezvoltarea sectorului social

Imprumut nr. 4616 RO

Administrarea fondurilor de microcredite

Solicitare de expresii de interes

 

Această solicitare de expresii de interes urmează Notei generale de procurare pentru acest proiect, care a fost publicată n Development Business din 16 iulie 2002.

Guvernul Romniei a obţinut un mprumut de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) pentru implementarea unui proiect de dezvoltare a sectorului social, n valoare de 50 milioane dolari SUA, Din acest mprumut, o parte va fi folosită pentru plata, n cadrul sub-componentei Microcredite, a serviciilor de consultanţă pentru administrarea schemei de microcredite.

 

Fondul de microcredite creat n cadrul acestei subcomponente va fi administrat de agenţii de credit n cele 8 regiuni ale ţării prezentate n tabel. Programul va fi implementat de agenţii de credit care vor administra fondul n concordanţă cu cerinţele schemei de operare aprobate prin HG nr. 1083/2003.

Obiectivele proiectului sunt stimularea ocupării persoanelor fără un loc de muncă şi sprijinirea ntreprinzătorilor să şi dezvolte afaceri prin care să creeze noi locuri de muncă, să nfiinţeze asociaţii familiale sau să pornească o afacere pe cont propriu.

Pentru o bună administrare a proiectului, Romnia a fost mpărţită n 8 regiuni, astfel:

 

Nr.crt.

Regiunea/judeţele

1

Regiunea Nord-Est Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui

2

Regiunea Sud-Est Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea

3

Regiunea Sud Argeş, Călăraşi, Dmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman

4

Regiunea Sud-Vest Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vlcea

5

Regiunea Vest Arad, Caraş Severin, Hunedoara, Timiş

6

Regiunea Nord-Vest Bihor, Bistriţa Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj

7

Regiunea Centru Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu

8

Regiunea Bucureşti Ilfov, Municipiul Bucureşti

 

Acest proiect intenţionează să angajeze agenţii de credit ca administratori ai fondurilor de microcredite pentru una sau mai multe dintre regiunile stabilite prin licitaţie. Potenţialii contractori sunt invitaţi să liciteze pentru administrarea fondului de microcredite n una, n toate sau ntr-o combinaţie a acestor regiuni şi să specifice clar n scrisorile lor de intenţie alegerea făcută. Fiecare regiune face obiectul unei licitaţii separate.

 

Potenţiali ofertanţi trebuie:

- să fie constituiţi legal şi să poată acorda microcredite n conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.40/2000 privind acreditarea agenţiilor de credit n vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.376/2002, cu modificările ulterioare;

- să furnizeze detalii n legătură cu experienţa trecută n implementarea de fonduri pentru microcredite, portofoliul de management specificnd ratele de nerealizare a plăţilor la termen, de rambursare, de pierdere şi de prejudicii, precum şi de profitabilitate;

- să furnizeze denumirea tuturor organizaţiilor de la care au primit n administrare fonduri pentru microcredite şi să prezinte informaţii de referinţă despre acestea (adresă, numere de telefon, persoane de contact), precum şi un scurt raport asupra muncii prestate şi rezultatele obţinute, n special n privinţa obiectivelor stabilite;

- să nominalizeze un partener operaţional care să fie nregistrat legal n Romnia şi să prezinte decizia judecătorească prin care are dreptul de a opera n Romnia, mpreună cu copia de pe Monitorul Oficial al Romniei n care s-a publicat autorizarea de funcţionare şi cu o copie de pe codul fiscal al acestui partener;

- să prezinte o descriere a modului de administrare a fondurilor pentru microcredite existente, precum şi copii de pe bilanţurile din ultimii 3 ani, cu auditul efectuat, sau pentru perioada cea mai recentă pentru care acestea sunt valabile, pentru fondurile pentru microcredite administrate n trecut şi pentru cele mai recente;

- să furnizeze o copie de pe monografia contabilă şi de pe manualul de proceduri contabile ale organizaţiei;

- să prezinte aspecte relevante ale rezultatelor obţinute n iniţierea proiectelor pentru ntreprinderi, metodologia de evaluare a proiectului şi proceduri de monitorizare a creditului (cu exemple);

- să furnizeze o copie de pe organigrama organizaţiei;

- să prezinte un plan care să definească clar metodologia de implementare a proiectului, precum şi modalitatea de atingere a rezultatelor-ţintă, mpreună cu graficul n timp a implementării;

- să furnizeze un raport privind instruirea personalului său şi programele de dezvoltare;

- să furnizeze un buget detaliat al proiectului;

- să furnizeze curricula-vitae ale personalului de bază care va fi implicat n implementarea proiectului; se aşteaptă ca personalul să demonstreze experienţă practică n organizarea şi n administrarea programelor de microcredite şi abilitate n ntreţinerea relaţiilor cu omologii, partenerii şi cu organizaţiile asociate.

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei invită consultanţii eligibili să şi exprime interesul n furnizarea acestor servicii pentru regiunile prezentate mai sus.

Consultanţii interesaţi trebuie să furnizeze informaţii care să ateste că sunt calificaţi pentru serviciile solicitate (broşuri, descrierea unor sarcini similare, experienţă n condiţii similare, personal disponibil cu competenţe necesare). Consultanţii se pot asocia pentru a-şi mbunătăţii calificările.

Consultanţii vor fi aleşi prin metoda de selecţie avnd la bază costul şi calitatea, ale cărei proceduri sunt prezentate n Ghidul Băncii Mondiale Selectarea şi angajarea consultanţilor de către mprumutaţii Băncii Mondiale ianuarie 1997 (revizuit n septembrie 1997 şi n ianuarie 1999).

Expresiile de interes se pot depune pnă la data de 5.12.2003 ora 16,00 la adresa:

 

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei,

Direcţia Coordonare Proiecte Finanţate din mprumuturi Rambursabile,

camera 2

Consultanţii interesaţi pot obţine informaţii suplimentare la adresa:

 

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei,

Direcţia Coordonare Proiecte Finanţate din mprumuturi Rambursabile,

Constantin Olteanu, Director

e-mail: colt@mmssf.ro