SITUA?IA

acord?rii ajutoarelor pentru nc?lzirea locuin?ei

cu energie termic? n sistem centralizat ?i gaze naturale

n baza Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr.81/2003 la data de 02.12.2003

n conformitate cu prevederile art.1613 din Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr. 81/2003, pe baza datelor statistice transmise de consiliile locale, direc?iile pentru dialog, familie ?i solidaritate social? teritoriale au transmis la Ministerul Muncii, Solidarit??ii Sociale, ?i Familiei primele inform?ri privind aplicarea prevederilor ordonan?ei la nivelul fiec?rui jude?, respectiv la nivelul municipiului Bucure?ti.

Din centralizarea datelor au rezultat urm?toarele:

1. SITUA?IA CENTRALIZATOARE

1.1. Au fost nregistrate un num?r total de 882.548 cereri pentru acordarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei, dup? cum urmeaz?:

538.240 cereri pentru energie termic? n sistem centralizat;

344.308 cereri pentru gaze naturale;

Fa?? de situa?ia din data de 25 noiembrie 2003 se constat? o cre?tere a num?rului de cereri nregistrate cu 95.052 cereri, reprezentnd o cre?tere de 12 %.

1.2. Fa?? de estim?rile care au stat la baza fundament?rii OuG nr.81/2003, num?rul comparativ al cererilor nregistrate pentru acordarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei pn? la 20 noiembrie 2003 este prezentat n tabelul de mai jos:

Estimare OuG nr. 81/2003

Cereri nreg. 2.12.2003

Raport

Energie termic?

1.096.593

538.240

49 %

Gaze naturale

718.918

344.308

47 %

1.3. Pn? la 2 decembrie 2003, prin dispozi?ii ale primarilor, au fost aprobate un num?r de 772.386 ajutoare pentru nc?lzirea locuin?ei dup? cum urmeaz?:

470.923 cereri pentru energie termic? n sistem centralizat, reprezentnd 88 % din num?rul total de cereri nregistrate;

301.463 cereri pentru gaze naturale, reprezentnd 88 % din num?rul total de cereri nregistrate;

Fa?? de situa?ia din data de 25 noiembrie 2003 se constat? o cre?tere a num?rului de cereri aprobate cu 404.019 cereri, reprezentnd o cre?tere cu 109 %.

Mii cereri

25.11.2003.

02.12.2003

CERERI NREGISTRATE

787

882

CERERI APROBATE

368

772

1.4. Num?rul total de familii ?i persoane singure ce au solicitat ajutoare pentru nc?lzirea locuin?ei la 2 DECEMBRIE 2003 este de circa 882.548, reprezentnd 11,03 % din num?rul total de 8.000.000 familii.

2. SITUA?IA AjutoareLOR pentru nc?lzirea locuin?ei cu energie termic? furnizat? n sistem centralizat

2.1. La data de 2 decembrie 2003 au fost nregistrate un num?r total de 538.240 ajutoare pentru nc?lzirea locuin?ei cu energie termic? n sistem centralizat.

Fa?? de situa?ia din data de 25 noiembrie 2003 se constat? o cre?tere a num?rului de cereri nregistrate pentru energie termic? cu 45.002 cereri, respectiv cu 9 %.

2.2. Au fost aprobate, prin dispozi?ii ale primarilor, un num?r de 470.923 ajutoare.

Fa?? de situa?ia din data de 25 noiembrie 2003 se constat? o cre?tere a num?rului de cereri aprobate pentru energie termic? cu 284.610 cereri, respectiv cu 152 %.

2.3. Fa?? de num?rul mediu lunar de beneficiari de ajutoare pentru nc?lzirea locuin?ei cu energie termic? n sezonul 2002 2003, se constat? o cre?tere a acestora cu 27%.

2.4. Reprezentarea grafic? pe jude?e a num?rului de cereri de ajutor pentru nc?lzirea locuin?ei cu energie termic? n sistem centralizat este urm?toarea:

Nr. beneficiari

100.000 15.000 5.000

3. SITUA?IA AjutoareLOR pentru nc?lzirea locuin?ei cu gaze naturale

3.1. La data de 2 decembrie 2003 au fost nregistrate un num?r total de 344.308 ajutoare pentru nc?lzirea locuin?ei cu gaze naturale.

Fa?? de situa?ia din data de 25 noiembrie 2003 se constat? o cre?tere a num?rului de cereri nregistrate pentru nc?lzirea locuin?ei cu gaze naturale cu 50.050 cereri, respectiv cu 17 %.

3.2. Au fost aprobate, prin dispozi?ii ale primarilor, un num?r de 301.463 ajutoare.

Fa?? de situa?ia din data de 25 noiembrie 2003 se constat? o cre?tere a num?rului de cereri aprobate pentru nc?lzirea locuin?ei cu gaze naturale cu 119.409 cereri, adic? cu 65 %.

3.3. Fa?? de num?rul mediu lunar de beneficiari de ajutoare pentru nc?lzirea locuin?ei cu gaze naturale n sezonul 2002 2003, se constat? o cre?tere a acestora de 5,7 ori.

3.4. Reprezentarea grafic? pe jude?e a num?rului de cereri de ajutor pentru nc?lzirea locuin?ei cu gaze este urm?toarea:

Nr. beneficiari

50.000 10.000 2.500