NOTĂ DE FUNDAMENTARE

 

 

Constituţia Romniei consfinţeşte n Art.38 dreptul fundamental al cetăţenilor la protecţie socială şi implicit la securitate şi sănătate n muncă.

Strategia de aderare a Romniei la Uniunea Europeană prevede n capitolul XIII de negociere Politici sociale realizarea şi implementarea unui sistem de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale care să completeze reforma n domeniul asigurărilor sociale.

Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale reprezintă un pas n ndeplinirea obligaţiilor asumate de Romnia ca ţară candidată pentru domeniul securităţii şi sănătăţii n muncă.

Avnd n vedere, pe de o parte evoluţiile legislative din ultima perioadă, respectiv:

se impune corelarea Legii nr.346/2002 cu prevederile celorlalte acte normative astfel nct să se elimine eventualele paralelisme sau neconformităţi.

Pe de altă parte analiza cu privire la implementarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale a condus la concluzia că structura organizatorică cea mai eficientă şi cu cele mai reduse costuri administrative se poate realiza prin preluarea activităţii n cadrul Casei Naţionale de pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, respectiv casele teritoriale de pensii. n acest mod utilizarea n comun a spaţiilor existente, a bazelor de date, precum şi a compartimentelor strategice asigură eficienţă maximă cu costuri minime.

Pe lngă această nouă propunere de organizare structurală, textul proiectului de ordonanţă are n vedere şi prorogarea termenului de intrare n vigoare a prevederilor referitoare la asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale pnă la data de 1 ianuarie 2005, perioadă necesară organizării instituţionale şi pregătirii legislaţiei secundare.

Potrivit dispoziţiilor propuse, n anul 2004 se va continua constituirea fondului iniţial, urmnd ca celelalte reglementări privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale să devină operaţională ncepnd cu data de 1 ianuarie 2004.

Totodată relaxarea fiscală prevăzută pnă la sfrşitul anului 2004 creează premize mai potrivite pentru aplicarea Legii nr.346/2002 ncepnd cu 1 ianuarie 2005, n special cu privire la colectarea contribuţiei variabile de pnă la 4%.

 

Faţă de cele menţionate mai sus, caracterul de urgenţă al proiectului de ordonanţă este determinat de :

 

         Necesitatea adoptării naintea dezbaterii proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004, pentru a fi cuprinse n prevederile acestuia influenţele financiare urmare modificărilor aduse Legii nr.346/2002.

 

         Raportarea anuală către structurile Uniunii Europene a ncheierii procesului de armonizare legislativă şi de trecere la implementarea acesteia conform termenelor angajate de Romnia prin acquis-ul comunitar şi documentele de poziţie-2004-2005.

 

         Necesitatea nceperii de la data de 1 ianuarie 2004 a construcţiei instituţionale n scopul implementării sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale: cristalizarea structurilor organizatorice, asigurarea resurselor umane, elaborarea legislaţiei secundare, a normelor metodologice de aplicare a legii şi procedurilor standard de lucru, astfel nct acest sistem să devină operaţional ncepnd cu 1 ianuarie 2005.

 

         Realizarea şi finalizarea sistemului informaţional, punct vital pentru funcţionarea eficientă a sistemului de asigurare la accidente de muncă şi boli profesionale pnă la nceputul anului 2005, nu poate ncepe dect o dată cu construcţia instituţională, respectiv 1 ianuarie 2004.

 

         Funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale la 1 ianuarie 2005 este condiţionată de pregătirea de specialitate a personalului, care n consecinţă trebuie să se deruleze pe parcursul anului 2004.

 

         Programele cu finanţare externă Phare şi Banca Mondială devin operaţionale din 2004 şi presupun existenţa structurilor şi a personalului de specialitate care să asigure parteneriatul romn pentru derularea proiectelor şi a cursurilor de instruire.

 

Faţă de cele expuse, propunem spre aprobare proiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind modificarea şi completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, astfel cum este prezentat.

 

 

 

MINISTRUL MUNCII, SOLIDARITATII

SOCIALE SI FAMILIEI,

 

Elena DUMITRU

 

 

 

 

AVIZAT

 

 

MINISTRUL SĂNĂTĂŢII MINISTRUL FINANŢELOR

PUBLICE

Mircea BEURAN Mihai Nicolae TĂNĂSESCU

 

 

 

 

MINISTRUL JUSTIŢIEI

Rodica Mihaela STĂNOIU