Anunt - Dezbatere publica

      In conformitate cu art.6 alin(7) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale organizeaza in data de vineri 27 iunie 2003, ora 10.00, la sediul din str. Dem I Dobrescu nr 2B, etaj 2, camera 205, dezbaterea publica a proiectului de act normativ, cu urmatoarea ordine de zi:

 - prezentarea proiectului de lege privind protectia sociala a familiei monoparentale;
 - prezentarea si discutarea observatiilor si propunerilor referitoare la proiectul mentionat

      La sedinta publica ce va avea loc in cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale pentru dezbaterea publica a proiectului de lege privind protectia sociala a familiei monoparentale au acces institutiile publice, organizatiile civile, sindicatele, patronatele, precum si orice persoana interesata.