ANUNŢ

referitor la şedinţa publică organizată de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

pentru dezbaterea

proiectului de ordonanţă a Guvernului privind serviciile sociale

 

 

 

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei a elaborat proiectul de ordonanţă a Guvernului privind serviciile sociale, proiect pe care l-a publicat n site-ul propriu, la adresa www.mmssf.ro, mpreună cu nota de fundamentare privitoare la necesitatea adoptării acestui act normativ, potrivit Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională n administraţia publică.

 

n conformitate cu art.6 alin(7) din actul normativ menţionat, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei organizează n data de vineri, 1 august 2003 orele 10 oo , la sediul din str. Dem.I.Dobrescu nr.2, etaj 2, camera 205, dezbaterea publică a proiectului de act normativ, cu următoarea ordine de zi:

     prezentarea proiectului de ordonanţă a Guvernului privind serviciile sociale;

     prezentarea şi discutarea observaţiilor şi propunerilor referitoare la proiectul menţionat;

 

La şedinţa publică ce va avea loc n cadrul Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, pentru dezbaterea proiectului de ordonanţă a Guvernului privind serviciile sociale, au acces instituţiile publice, organizaţiile civice, sindicate, patronate, precum şi orice persoană interesată.

 

 

Dumitru CĂLINOIU

 

Director general al Direcţiei Generale Politici Asistenţă Socială

 

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei