expunere de motive

 

 

Familiile cu copii reprezintă o componentă importantă a societăţii att ca pondere, dar mai ales ca valoare socială. Prin funcţiile sale, familia asigură sporul natural al populaţiei şi perpetuează valorile morale şi spirituale ale societăţii.

n Romnia statul ocroteşte căsătoria şi familia, sprijină dezvoltarea şi consolidarea acesteia prin măsuri de ordin economic şi social (Codul familei, art.1, alin.(1)).

Este cunoscut faptul că cu ct familia este mai mare, cu att impactul apariţiei unui nou copil n familie este mai important. Scăderea veniturilor se accelerează odată cu venirea primului, a celui de-al doilea sau a celui de-al treilea copil, apoi ncetineşte cu apariţia celui de-al patrulea copil şi următorii.

Avnd n vedere importanţa socială a familiei, protecţia socială a acesteia trebuie pusă n centrul preocupărilor de natură socială.

n ultima perioadă, pe lngă actele normative existente care instituie forme de ocrotire a familiei şi copilului, au fost adoptate o serie de acte nomative care au n vedere asigurarea cel puţin a unor condiţii minime de viaţă prin acordarea venitului minim garantat, măsuri privind prevenirea şi combaterea maginalizării sociale şi asigurarea accesului la drepturi fundamentale, acordarea de servicii sociale de calitate care să răspundă nevoilor individualizate.

Din problematica familiilor cu copii monitorizată pnă n prezent, s-a evidenţiat faptul că familiile monoparentale reprezintă un grup social cu risc ridicat de sărăcie, fiind necesară intervenţia cu măsuri speciale de susţinere din partea statului, suplimentare faţă de cele menţionate.

De altfel, protecţia specială a familiilor monoparentale a fost prevăzută att n Programul de Guvernare pentru perioada 2001 2004, ct şi n documentele prezentate de Romnia la Comisia Europeană, după cum urmează :

      Programul de guvernare pentru perioada 2001 2004, care prevede la capitolul 4.4. Asistenţă socială măsuri n vederea creşterii rolului familiei n societate şi diminuarea numărului de familii sărace, dezmembrate şi monoparentale.

      Documentele prezentate n anul 2002 şi 2003 de Romnia n cadrul reuniunii Subcomitetului nr.7 Dezvoltare regională, ocuparea forţei de muncă şi politică socială, care au făcut referire la măsurile preconizate de Guvern cu privire la protecţia familiei monoparentale.

      Discuţiile purtate cu ocazia negocierii de către Romnia cu Fondul Monetar Internaţional referitoare la măsurile de asistenţă socială prevăzute pentru perioada 2003 2004.

Potrivit datelor statistice furnizate de Institutul Naţional de Statistică, numărul familiilor cu un singur părinte (monoparentale) este de aproximativ 496.035, reprezentnd cca.6,8% din numărul total de familii, din care:

-         353.455 cu un copil n ngrijire;

-         109.207 cu doi copii n ngrijire;

-         23.323 cu trei copii n ngrijire;

-         10.050 cu 4 sau mai mulţi copii.

Ponderea cea mai mare o reprezintă mamele singure, 84,9%, respectiv n 421.107 din familiile monoparentale, iar numărul total de copii n ngrijire pnă la vrsta de 25 ani este de 687.586.

Comparativ cu anul 1992, numărul familiilor cu un singur părinte de la 358.000 familii a crescut cu aproximativ 38,6%, tendinţa fiind de creştere şi n continuare.

 

Evaluările şi studiile efectuate privind problematica socială deosebită a familiilor n Romnia şi, n special, a celor cu un singur părinte, au evidenţiat următoarele aspecte:

      creşterea numărului de familii monoparentale datorită scăderii numărului de căsătorii şi a creşterii numărului de divorţuri;

      creşterea numărului de copii proveniţi din afara căsătoriei;

      scăderea nivelului veniturilor datorită lipsei celui de-al doilea ntreţinător al familiei, din acest motiv familia monoparentală reprezentnd un grup social cu risc major de sărăcie;

      deteriorarea relaţiei părinte singur copil, cu efecte majore asupra creşterii numărului copiilor străzii, al celor plasaţi n instituţii de ocrotire, precum şi creşterii delincvenţei juvenile.

Avnd n vedere necesitatea acordării unor măsuri speciale de asistenţă şi protecţie socială familiilor monoparentale, a fost elaborat un proiect de lege care să asigure accesul nengrădit pentru acest tip de familie la viaţa economică şi socială, creşterea standardului de viaţă, precum şi a oportunităţilor de realizare individuală şi familială.

 

Proiectul de lege propus prevede, n principal, următoarele :

a)      categoriile de beneficiari: familii monoparentale ale căror membrii sunt cetăţeni romni sau străini care locuiesc n Romnia;

b)      definirea familiei monoparentale, respectiv definirea părintelui singur şi a copiilor;

c)      formele de sprijin pentru familia monoparentală, respectiv instituirea unei noi prestaţii familiale alocaţia lunară de susţinere şi alte servicii de suport şi facilităţi pentru acest tip de familie;

d)      condiţiile de acordare a alocaţiei pentru familia monoparentală şi anume:

-         dovada situaţiei de familie monoparentală, pe baza actelor justificative şi a anchetei sociale;

-         existenţa unui nivel redus al veniturilor, stabilit n funcţie de dimensiunea familiei, pe baza valorii coşului minim de consum lunar pentru o persoană, prin aplicarea scalei de echivalenţă, după cum urmează :

    pentru familia cu un copil, coeficientul 1,8;

    pentru familia cu 2 copii, coeficientul 2,5;

    pentru familia cu 3 copii, coeficientul 3,1;

    pentru familia cu 4 şi mai mulţi copii, coeficientul 3,7.

e)      modul de acordare: alocaţie n sumă fixă, indexabilă, care se acordă lunar, pe o perioadă determinată, n raport cu numărul de copii din familie;

f)       situaţiile n care acordarea alocaţiei ncetează;

g)      sursa de finanţare bugetul de stat alocat Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale care, prin intermediul direcţiilor generale de muncă şi solidaritate socială teritoriale, transferă sumele necesare n bugetele locale;

h)      stabilirea şi plata drepturilor prin dispoziţii ale primarilor;

i)        acordarea serviciilor de suport şi a altor facilităţi, altele dect cele reglementate n prezent pentru familiile n dificultate, fără condiţionarea de nivelul veniturilor, constnd n principal n :

-         accesul cu prioritate la măsurile pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, n condiţiile legii;

-         scutirea sau diminuarea contribuţiei datorată pentru serviciile acordate n creşe, grădiniţe şi alte tipuri de servicii acordate n instituţii de zi sau semirezidenţiale;

-         acordarea cu prioritate a serviciilor cantinei de ajutor social;

-         accesul cu prioritate n centre de zi pentru copiii de vrstă şcolară şi asigurarea serviciilor de ngrijire de tip rezidenţial sau la domiciliu;

-         informare şi consiliere gratuită privind drepturile de protecţie şi asistenţă socială;

-         accesul la o locuinţă corespunzătoare sau n regim de urgenţă n locuinţe sociale;

-         acordarea de către primar de ajutoare n bani sau n natură familiilor monoparentale care sunt n situaţia de a fi evacuate din locuinţe, precum şi n alte situaţii stabilite prin hotărre a consiliului local;

-         asigurarea cu prioritate de către agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă a serviciilor de consiliere şi mediere a muncii, programelor de iniţiere şi formare profesională, accesul la un loc de muncă adecvat;

-         pentru părintele singur care lucrează n baza unui contract individual de muncă sau n baza unui raport de serviciu posibilitatea stabilirii cu acordul angajatorului a unui program individualizat de muncă, n condiţiile legii.

 

Aceste măsuri se stabilesc de serviciul de asistenţă socială sau compartimentul de asistenţă socială de la nivelul consiliilor locale, n funcţie de nevoile sociale ale persoanelor din familia monoparentală identificate pe bază de anchetă socială şi vor fi acordate att de serviciile descentralizate ale ministerelor şi instituţiilor guvernamentale, ct şi de alte instituţii de asistenţă socială publice şi private.

Susţinerea familiei monoparentale este o măsură de incluziune socială şi prin promovarea proiectului de lege propus efectele preconizate ale aplicării măsurilor de protecţie specială pentru aceste familii sunt

      diminuarea sărăciei n familiile monoparentale;

      atenuarea fenomenului copiii străzii avnd n vedere faptul că, n prezent, aproximativ 25% dintre aceştia provin din familii monoparentale;

      diminuarea delincvenţei juvenile;

      scăderea numărului copiilor instituţionalizaţi şi implicit reducerea costurilor sociale ale instituţionalizării.

 

La elaborarea proiectului de lege au fost luate n considerare prevederile reglementărilor comunitare ale Cartei Sociale Europene revizuită, precum şi legi sau alte acte normative din ţările n care se aplică protecţia specială a familiilor monoparentale.

 

 

Efortul financiar lunar de la bugetul de stat pentru plata drepturilor de alocaţie lunară de susţinere pentru un număr estimat de 276.678 familii monoparentale care pot ndeplini condiţiile de eligibilitate, va fi de circa 202 miliarde lei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faţă de cele prezentate, propunem aprobarea proiectului de lege alăturat.

 

 

 

 

 

 

MINISTRUL MUNCII ŞI

SOLIDARITĂŢII SOCIALE

Marian Srbu

 

 

 

AVIZ FAVORABIL :

 MINISTRUL FINANŢELOR MINISTRUL ADMINISTRAŢIEI

        PUBLICE PUBLICE

 

Mihai Nicolae Tănăsescu Octav Cozmncă

 

 

MINISTRUL INTEGRĂRII EUROPENE

 

Hildegard Carola Puwak

 

 

MINISTRUL JUSTIŢIEI

 

Rodica Mihaela Stănoiu