NOTĂ DE FUNDAMENTARE

 

Cadrul legislativ instituit prin intrarea n vigoare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, creează premisele pentru asigurarea unui nivel ridicat al ocupării şi adaptării forţei de muncă la cerinţele pieţei muncii, punndu-se accent pe măsurile active pentru stimularea ocupării forţei de muncă, n scopul atingerii obiectivelor pe piaţa muncii promovate prin Programul de guvernare pe perioada 2001-2004, precum şi n concordanţă cu principiile normelor de drept al muncii elaborate de Uniunea Europeană.

Evaluarea efectelor generate de implementarea Legii nr.76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, conduce la concluzia că măsurile de stimulare a ocupării forţei de muncă şi dovedesc eficienţa pe piaţa muncii.

n scopul asigurării unui nivel ridicat al ocupării forţei de muncă se impune intensificarea şi diversificarea măsurilor active, printr-o reglementare ce vizează introducerea unor noi măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi extinderea categoriilor de persoane care pot beneficia de facilităţi acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

 

n acest sens, propunerile de modificare şi completare a legii prevăd măsuri de stimulare a ncadrării n muncă a absolvenţilor instituţiilor de nvăţămnt, ct şi a absolvenţilor şcolilor speciale pentru persoane cu handicap prin acordarea unei prime de angajare celor care se ncadrează n muncă pe perioadă nedeterminată ntr-un termen de 8 luni de la data absolvirii.

Măsurile menţionate au ca scop prevenirea şomajului n rndul tinerilor care au absolvit o formă de nvăţămnt.

Măsurile de stimulare a ncadrării n muncă a absolvenţilor sunt finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj n limita fondurilor alocate cu această destinaţie.

n scopul facilitării accesului la programele de formare profesională organizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin centrele regionale de formare profesională a adulţilor, a persoanelor n căutarea unui loc de muncă şi, pe cale de consecinţă, a integrării eficiente a acestora pe piaţa muncii, propunerile de modificare şi completare a legii prevăd ca măsură complementară subvenţionarea cheltuielilor efectuate de persoanele care participă la pregătirea profesională şi nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire sau locuiesc la o distanţă mai mare de 50 de Km de respectiva unitate, aferente cazării, diurnei şi transportului pe toată durata participării la o formă de pregătire profesională.

Subvenţionarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj a cheltuielilor efectuate in vederea formarii profesionale pentru următoarele categorii de persoane:

-       persoanele ncadrate n muncă la revenirea din concediul pentru creşterea copilului pnă la mplinirea vrstei de 2 ani, respectiv 3 ani n cazul copilului cu handicap;

-       persoanele care şi-au reluat activitatea după satisfacerea stagiului militar;

-          persoanele care s-au pensionat pentru invaliditate şi şi reiau activitatea;

-          persoanele care şi desfăşoară activitatea n mediul rural;

-          cetăţeni străini sau apatrizi care au fost ncadraţi n muncă sau au realizat venituri n Romnia, conform legii;

-          persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate n locuri de detenţie anume destinate şi care mai au de executat cel mult 9 luni pnă la ultima zi de executare a pedepsei.

 

Prin instituirea acestor măsuri, se asigură pe de o parte perfecţionarea profesională continuă a persoanelor care şi-au ntrerupt activitatea, astfel nct, la reluarea acesteia, să-şi poată ndeplini atribuţiile de serviciu, iar pe de altă parte, diversificarea competenţelor profesionale n scopul facilitării integrării acestora pe piaţa muncii.

De asemenea, faptul că tot mai multe persoane din categoria celor care şi desfăşoară activitatea n mediul rural nu deţin nici un fel de calificare profesională, a determinat luarea măsurii asigurării gratuite a accesului la programele de formare profesională pentru acele persoane care nu realizează venituri lunare sau realizează venituri lunare mai mici dect indemnizaţia de şomaj.

 

Propunerile de modificare şi completare a legii instituie şi măsura suplimentară de subvenţionare cu prioritate a cheltuielilor cu forţa de muncă efectuate de angajatorii care ncadrează n muncă, n număr ct mai mare, şomeri aparţinnd unor categorii sociale greu ncadrabile, respectiv : femei, tineri cu vrstă ntre 16 - 25 de ani, persoane n vrstă de peste 45 de ani, şomeri de lungă durată, persoane cu handicap, persoane de etnie rromă sau persoane expuse riscului marginalizării sociale, n cadrul realizării unor programe care au ca scop ocuparea temporară a forţei de muncă din rndul şomerilor.

 

 

n vederea prelungirii vieţii active a persoanelor din categoriile de vrstă apropiate de pensionare, respectiv a persoanelor care mai au 3 ani pnă la ndeplinirea condiţiilor pentru acordarea pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate sau a pensiei pentru limită de vrstă, conform legii, propunerile de modificare şi completare a legii vizează măsuri de stimulare a angajatorilor care ncadrează n muncă astfel de persoane, prin acordarea, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, a unei sume egale cu un salariu minim brut pe ţară n vigoare, pe perioada ncadrării pnă la ndeplinirea condiţiilor de pensionare.

Conform proiectului, serviciile de consultanţă şi asistenţă pentru nceperea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, se acordă, gratuit, persoanelor n căutarea unui loc de muncă, precum şi studenţilor care solicită acordarea de credite cu dobndă avantajoasă din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

 

O altă măsură importantă prevăzută de propunerile de modificare şi completare a legii o reprezintă acordarea de credite n condiţii avantajoase cu o dobndă de 25% din dobnda de referinţă a Băncii Naţionale a Romniei, persoanelor n vrstă de pnă la 30 de ani, care au statutul de student şi urmează studiile la cursuri de zi la o instituţie de nvăţămnt superior de stat sau particular, autorizată sau acreditată, n condiţiile legii.

 

Pe lngă aceste măsuri noi, propunerile vizează completarea şi modificarea legii n scopul corelării acesteia cu prevederile noului Cod al Muncii.

 

Măsurile prevăzute n acest sens sunt următoarele:

 

1.                  Introducerea apatrizilor care au fost ncadraţi n muncă sau au realizat venituri n Romnia, conform legii, n categoria beneficiarilor prevederilor legii, precum şi n categoria asiguraţilor, ntruct şi aceste persoane sunt subiecte ale raporturilor de muncă sau pot realiza venituri n Romnia, conform legii.

2. Reducerea vrstei la care absolventul poate beneficia de indemnizaţie de şomaj de la 18 ani la 16 ani, măsură n concordanţă cu prevederile Codului Muncii.

De asemenea, ntruct există forme de nvăţămnt care se finalizează la 16 ani, persoanele pot dobndi statut de absolvent la această vrsta, fiind astfel ndreptăţite să primească indemnizaţie de şomaj de la 16 ani.

3.      Acordarea indemnizaţiei de şomaj absolvenţilor şcolilor speciale pentru persoane cu handicap, n vrstă de minim 16 ani, fără a mai fi condiţionată de existenţa susţinătorilor legali.

4.                  Asigurarea unei protecţii sociale prin acordarea indemnizaţiei de şomaj persoanelor rencadrate n muncă după revenirea din concediul pentru creşterea copilului pnă la mplinirea vrstei de 2 ani, respectiv 3 ani n cazul copilului cu handicap şi după efectuarea stagiului militar n cazul n care după reintegrarea n muncă le-a ncetat raportul de muncă sau de serviciu din motive neimputabile lor.

5.                  Reglementarea modului de stabilire a stagiului de cotizare n sistemul asigurărilor pentru şomaj pentru persoanele care prestează munca n temeiul unor contracte individuale de muncă cu timp parţial.

 

n scopul prevenirii situaţiilor n care serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă sunt furnizate de persoane juridice fără acreditarea prevăzută de lege, se impune reglementarea acestor fapte avnd caracter de contravenţie dacă nu sunt săvrşite n astfel de condiţii nct, potrivit legii penale, să constituie infracţiune, prevăzndu-se şi sancţiunea aplicabilă acestora.

 

Avnd n vedere importanţa deosebită a acestor reglementări, pentru atingerea obiectivelor pe piaţa muncii prin intensificarea şi diversificarea măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă, precum şi n scopul corelării prevederilor legii cu dispoziţiile noului cod al muncii, vă rugăm să avizaţi favorabil proiectul ordonanţei de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

 

 

 

MINISTRUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI

 

 

Elena DUMITRU

 

 

 

AVIZĂM FAVORABIL,

 

 

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE MINISTRUL JUSTIŢIEI

 

 

Mihai Nicolae TĂNĂSESCU Rodica Mihaela STĂNOIU