NOTA DE FUNDAMENTARE

 

 

Proiectul ordonanţei privind protecţia maternităţii la locurile de muncă expuse riscurilor profesionale a fost elaborată pentru ndeplinirea obligaţiilor asumate att prin Programul de Guvernare pentru perioada 20012004 ct şi prin Documentul de poziţie pentru negocierea aderării Romniei la Uniunea Europeană n cadrul Capitolului 13 - Politica socială şi ocuparea forţei de muncă.

 

Prezentul proiect de ordonanţă completează cadrul legislativ existent prin promovarea unor măsuri specifice de protecţie a sănătăţii şi securităţii angajatelor gravide şi mame.

 

Proiectul ordonanţei prevede, n principal, următoarele:

                     definirea unor termeni şi expresii precum: salariată gravidă, salariată care a născut recent, salariată care alăptează, dispensă pentru consultaţii prenatale, concediu de risc maternal;

                     acordarea dreptului la dispensă pentru consultaţii prenatale salariatei gravide pe durata programului său de lucru;

                     instituirea dreptului la concediu şi indemnizaţie de risc maternal pentru salariatele gravide sau mame cărora, n anumite condiţii, angajatorii nu pot să le schimbe locul de muncă;

                     instituirea concediului postnatal obligatoriu de 42 de zile;

                     precizarea obligaţiilor reciproce ale angajatorului şi ale salariatei care solicită măsuri de protecţie a sănătăţii sale, a fătului sau a copilului său;

                     stabilirea de sancţiuni pentru persoanele vinovate de ncălcarea prevederilor actului normativ.

La elaborarea proiectului de ordonanţă au fost avute n vedere prevederile reglementărilor europene şi internaţionale menţionate mai jos, fiind preluate principiile de bază ale acestora.

         Directiva Consiliului 92/85/CEE privind introducerea măsurilor de ncurajare a mbunătăţirii securităţii şi sănătăţii n muncă a lucrătoarelor gravide, lăuze sau care alăptează.

Au fost preluate definiţiile termenilor utilizaţi n directivă. Au fost transpuse prevederile directivei privind obligaţia angajatorului de a evalua natura, gradul şi durata expunerii lucrătoarelor la agenţi, procese sau condiţii de muncă, pentru toate activităţile care pot prezenta un risc specific, de a informa lucrătoarele şi/sau reprezentanţii lor asupra rezultatelor evaluării şi asupra tuturor măsurilor referitoare la sănătatea şi securitatea la locul de muncă. De asemenea, au fost transpuse prevederile referitoare la protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătoarelor, precum şi a drepturilor care decurg din contractul lor de muncă.

         Carta Socială Europeană revizuită, ratificată de Romnia prin Legea nr. 74 din 3 mai 1999.

Prin adoptarea prezentului proiect de ordonanţă sunt ndeplinite angajamentele juridice conţinute n prevederile Art. 8 - Dreptul lucrătoarelor la protecţia maternităţii, care fac parte din dispoziţiile Cartei Sociale Europeane revizuite prin care Romnia se consideră legată, potrivit Art. 2 al legii de ratificare.

         Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.183/2000 privind revizuirea Convenţiei (revizuită) asupra protecţiei maternităţii din 1952, ratificată de Romnia prin Legea nr. 452 din 8 iulie 2002;

Prevederile proiectului de ordonanţă sunt conforme cu dispoziţiile convenţiei sus menţionate şi cu declaraţia formulată de Romnia cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare.

 

n considerarea celor menţionate, supunem avizării proiectul ordonanţei privind protecţia maternităţii la locurile de muncă expuse riscurilor profesionale.

 

 

 

 

Ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale

 

Ministrul Sănătăţii şi Familiei

 

Marian SRBU

 

Daniela BARTOŞ

 

 

A V I Z A T,

 

 

Ministrul Integrării Europene

 

Ministrul Afacerilor Externe

 

Hildegard Carola PUWAK

 

 

Mircea GEOANĂ

 

 

Ministrul Finanţelor Publice

 

 

Ministrul Justiţiei

 

Mihai TĂNĂSESCU

 

 

Rodica Mihaela STĂNOIU