Anexa nr. 1

Num?rul de posturi pentru ANPF este de 1020 posturi finan?ate de la bugetul de stat.

ANPF la nivel central 60 salaria?i