Proiect

 

 

Hotărre

 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind standardele de calitate a serviciilor sociale din domeniul violenţei n familie şi a standardelor de calitate a serviciilor sociale
din domeniul violenţei n familie

 

 

 

n temeiul art. 107 din Constituţie si al art. 31 alin. (1) din Legea nr. 217/ 2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei n familie,

 

Guvernul Romniei adoptă prezenta Hotărre:

 

 

ARTICOL UNIC

(1) Se aprobă Normele metodologice privind standardele de calitate ale serviciilor sociale din domeniul violenţei n familie, prevăzute n anexele 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărre.

(2) Se aprobă Standardele de calitate a serviciilor sociale din domeniul violenţei n familie, prevăzute n anexa 4 care face parte integrantă din prezenta hotărre.

 

ANEXA 1

 

NORME METODOLOGICE

privind standardele de calitate a serviciilor sociale din domeniul violenţei n familie

 

CAP. 1

Cadrul general

 

ART. 1

(1) Serviciile sociale din domeniul violenţei n familie, se organizează la nivel comunitar, n funcţie de nevoile identificate, de numărul potenţialilor beneficiari, de complexitatea situaţiilor de dificultate şi de gradul de risc social.

(2) Serviciile sociale acordate victimelor violenţei n familie şi agresorilor acestora sunt servicii de asistenţă socială cu caracter primar şi servicii specializate.

(3) Serviciile cu caracter primar sunt consilierea şi susţinerea pentru victime şi pentru agresori.

(4) Serviciile specializate sunt:

a) găzduirea, ngrijirea, recuperarea, reabilitarea şi reinserţia socială pentru persoane victime ale violenţei n familie sau pentru agresorii acestora;
b)  primirea şi ngrijirea n situaţii de urgenţă, cu sau fără găzduire, acordarea de sprijin sau acompaniament social, pentru  persoanele sau familiile n dificultate sau n situaţii de risc.

 

CAP. 2

Responsabilitatea administraţiei publice locale

 

ART. 2

n realizarea serviciilor sociale din domeniul violenţei n familie, principalele responsabilităţi ale autorităţilor administraţiei publice locale sunt următoarele:

a)   organizează şi susţin financiar şi tehnic serviciile sociale acordate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale;

b)  asigură transferul de competenţe şi resursele financiare necesare funcţionării serviciilor sociale organizate la nivelul unităţii administrativ teritoriale;

c)   promovează parteneriate cu alţi furnizori de servicii sociale;

d)   controlează aplicarea şi respectarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale acordate la nivelul unităţii administrativ teritoriale;

e)  orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale n vigoare.

 

CAP. 3

Consilirea şi susţinerea pentru victime şi pentru agresori

 

ART. 3

(1) Serviciile sociale din domeniul violenţei n familie acordate gratuit de către furnizorii de servicii sociale acreditaţi, pentru consilierea şi susţinerea victimelor violenţei n familie şi a agresorilor acestora, sunt:

a) asistenţa psihologică;

b) consilierea juridică.

(2) Serviciile sociale de la alin. (1) pot fi furnizate n afara sau n cadrul centrelor de adăpostire specifice.

 

CAP. 4

Găzduirea, ngrijirea, recuperarea, reabilitarea şi reinserţia socială

 

ART. 4

Serviciile sociale din domeniul violenţei n familie acordate gratuit de către furnizorii de servicii sociale acreditaţi, pentru găzduirea, ngrijirea, recuperarea, reabilitarea şi reinserţia socială a victimelor violenţei n familie şi a agresorilor acestora, sunt:

a) primirea n adăpost;

b) asigurarea unor condiţii familiare de locuit;

c) acordarea ngrijirii;

d) protecţia mpotriva agresorului, n cazul găzduirii victimei.

(2) ncetarea pericolului pentru persoana adăpostită se consemnează la externare conform formularului din anexa 3.

 

CAP. 5

Personalul ncadrat pentru furnizarea serviciilor sociale din domeniul violenţei n familie

 

ART.5

Personalul furnizorului de servicii sociale din domeniul violenţei n familie este ncadrat număr suficient, are calificarea necesară şi este structurat n vederea ndeplinirii cerinţelor procesului de furnizare a serviciilor.

 

ART. 6

Selecţia, angajarea şi promovarea personalului se face n conformitate cu scopul şi obiectivele furnizorului de servicii sociale, cu politica managerială a unităţii şi cu respectarea legilor n vigoare.

 

ART. 7

Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei autorizează asistenţi sociali pentru a asigura asistenţă specifică relaţiilor familiale.

 

ART. 8

n activitatea lor asistenţii familiali au următoarele atribuţii:

a) identifică şi ţin evidenţa familiilor n care apar conflicte ce pot cauza violenţe;

b) urmăresc desfăşurarea activităţii de prevenire a violenţei n familie;

c) identifică soluţii neviolente prin legătura cu persoanele n cauză;

d) solicită sprijinul unor persoane fizice sau juridice pentru rezolvarea situaţiilor care generează violenţa n familie;

e) monitorizează respectarea drepturilor persoanelor nevoite să recurgă la serviciile adăposturilor.

 

 

 

 

ANEXA 2

la Normele Metodologice

 

FORMULAR

de admitere n adăpost a utilizatorului

 

 

I. Date despre adăpost

1. Denumirea:

Unitatea .......................... (codul ..............., localitatea ........................., str. ..................... nr. ......., judeţul ................, telefon ........, ..........) .

 

2.Obiectivele unităţii n domeniul asistenţei sociale, n conformitate cu statutul:

..........................................................................

 

II. Date despre utilizator

Numele...................

Prenumele..............

Starea civilă...........

Domiciliul...........

CNP...................

 

nsoţit de persoane minore

Număr...

Grad de rudenie.....

Nume....

Prenume..........

Data şi locul naşterii......

 

Data aducerii n adăpost.................

Ora aducerii n adăpost................

Semnătura autorităţii constatatoare

Asistent familial/ Agent poliţie...................................

 

Semnătura...................

ntocmit de ..............

Ştampila

 

 

 

 

 

ANEXA 3

la normele metodologice

 

FORMULAR

de externare din adăpost

 

I. Date despre adăpost

1. Denumirea:

Unitatea .......................... (codul ..............., localitatea ........................., str. ..................... nr. ......., judetul ................, telefon ........, fax ..........) .

 

2.Obiectivele unităţii n domeniul asistenţei sociale, n conformitate cu statutul:

..........................................................................

 

II. Date despre utilizator

Numele...................

Prenumele..............

Starea civilă...........

Domiciliul...........

CNP...................

 

III. Motivul ncetării pericolului:

 

1. Dosarul nr. ...........

Sentinţa civilă nr. ......... din data de ........, eliberată de ................

 

2. mpăcarea părţilor

Semnătura utilizatorului........................

 

3.       Solicitarea utilizatorului

Semnătura utilizatorului.........................

 

Semnătura asistentului familial................

 

ntocmit de ............................................

Data externării din adăpost.................

Ora externării din adăpost................

Stampila

 

 

 

 

 

ANEXA 4

 

Standardele de calitate a serviciilor sociale

din domeniul violenţei n familie

 

 

 1. Asistenţă psihologică
 2. Consiliere juridică
 3. Primire n adăpost
 4. Condiţii de locuit
 5. ngrijire
 6. Protecţie mpotriva agresorului
 7. Drepturi, reclamaţii, protecţie
 8. Personal
 9. Management şi administraţie

 

 

1. ASISTENŢĂ PSIHOLOGICĂ

 

 

 1. Terapia psihologică
 2. Relaţia cu familia şi prietenii
 3. Implicarea comunităţii

 

 

 

A. Terapia psihologică

 

OBIECTIV

Utilizatorii de servicii beneficiază de terapie de specialitate, pentru nlăturarea traumelor psihice şi a cauzelor depresiei.

 

STANDARD 1

1.1. Furnizorul de servicii sociale identifică, triază, ndrumă şi nregistrează persoanele, victime ale violentei n familie, care solicita sprijin n acest sens şi stabileşte modalităţile primare de asistenta.

1.2. Şedinţele de terapie psihologică ncep din prima zi a identificării persoanei n dificultate devenite utilizator de servicii, victimă sau agresor, la sediul furnizorului de servicii sociale sau n adăpost, după caz.

1.3. Durata şi frecvenţa şedinţelor de terapie psihologică sunt stabilite de normativele medicale de specialitate.

1.4. Terapia psihologică se acordă att victimelor, ct şi agresorilor, n unităţile specifice organizate n condiţiile legii.

 

B. Relaţia cu familia şi prietenii

OBIECTIV

Utilizatorii de servicii sunt ncurajaţi şi sprijiniţi să menţină o relaţie strnsă cu familia şi prietenii agreaţi de utilizator.

 

STANDARD 2

2.1. Furnizorul de servicii sociale sau adăpostul, după caz, aplica o politica şi proceduri scrise, revizuite cel puţin o data la 3 ani, n legătura cu implicarea familiei n viata utilizatorului de servicii.

2.2. Politica furnizorului de servicii sociale sau a adăpostului, după caz, include principii şi practici ce vizează:

- informarea familiei şi a prietenilor agreaţi ai utilizatorului;

- consultarea familiei utilizatorului;

- acordarea de consiliere şi sprijin psihologic familiei utilizatorului.

2.3. Unitatea informează familia utilizatorului cu privire la politica instituţiei privind relaţia cu familia şi comunitatea.

2.4. Utilizatorii pot menţine relaţia cu familia, reprezentantul legal, cu prietenii prin: telefon; corespondenta; vizite n unitate; ieşiri ale utilizatorilor n comunitate, etc.

2.5. Utilizatorii, reprezentanţii, familiile, prietenii sunt informaţi asupra condiţiilor de desfăşurare a vizitelor n unitate:

- programul de vizitare;

- restricţii (ce nu se poate aduce n unitate);

- unde vor fi primiţi vizitatorii;

- condiţiile de supraveghere a vizitelor pentru a nu perturba sau periclita activitatea unităţii;

- igiena şi controlul infecţiilor.

2.6. Unitatea asigura un cadru privat şi o ambianta intima pentru primirea vizitatorilor.

2.7. Utilizatorii de servicii decid cine şi cnd i va putea vizita n unitate; opţiunile privind vizitarea utilizatorilor sunt consemnate şi se asigura condiţii pentru ca acestea sa fie respectate.

2.8. Familia utilizatorului este informata, cu consimţămntul utilizatorului, n legătură cu tot ceea ce presupune procesul de furnizare a serviciilor către utilizator (drepturi, activităţi, servicii, proceduri, rezultate, etc.).

 

C. Implicarea comunităţii

 

OBIECTIV

Utilizatorii de servicii sunt ncurajaţi şi sprijiniţi să se re/integreze n viaţa comunităţii.

 

STANDARD 3

3.1. Unitatea are o politică de deschidere şi implicare a comunităţii n viaţa utilizatorilor de servicii n vederea re/integrării sociale a acestora.

3.2. Unitatea asigură condiţiile pentru ca utilizatorii sa poată contacta şi implică n viaţa lor orice persoană, instituţie, asociaţie, după cum doresc.

3.3. Unitatea sprijină utilizatorii sa apeleze la serviciile din comunitate (poştă, servicii medicale, transport, etc.).

3.4. Unitatea ncurajează şi sprijină utilizatorii să efectueze ieşiri n comunitate (să participe la activităţi recreative, culturale, sportive, religioase, să-şi viziteze familia, prietenii).

3.5. Unitatea colaborează cu servicii specializate din comunitate pentru consilierea, orientarea şi reintegrarea profesionala a utilizatorilor care doresc asistenţă n acest sens.

 

2. CONSILIERE JURIDICĂ

 

 

 1. Informare
 2. Consultanţă juridică

 

A. Informare

 

OBIECTIV: Utilizatorii de servicii beneficiază de informare asupra drepturilor şi intereselor lor.

 

STANDARD 4

4.1. La primirea n adăpost se aduc la cunoştinţă victimei mijloacele juridice prin care să-şi protejeze bunurile rămase la agresor, cum ar fi: notificarea prin executor judecătoresc a nlăturării acordului tacit pentru nstrăinarea bunurilor comune sau asigurarea de dovadă, prin expertiză judiciară.

 

B. Consultanţă juridică

 

OBIECTIV: Utilizatorii de servicii beneficiază de consultanţă juridică gratuită, n scopul apărării integrităţii fizice şi a intereselor lor.

 

STANDARD 5

5.1. Consultanţa juridică este gratuită, iar primarul poate asigura suportarea, cel puţin n parte, a cheltuielilor corespunzătoare.

5.2 Consultanţa juridică se acordă n condiţiile legii, de către persoane specializate şi acreditate, angajaţi ai unităţii, colaboratori sau voluntari.

5.3 Utilizatorul de servicii poate solicita nlocuirea consultantului juridic sau consultarea mai multor persoane specializate n legislaţie.

5.4 Solicitarea prevăzută la punctul 5.3 trebuie satisfăcută de conducerea unităţii n termen de 5 zile.

 

 

3. PRIMIRE N ADĂPOST

 

 1. Informare
 2. Admitere şi evaluare
 3. nregistrare - arhivare date
 4. Ieşire

 

 

A. Informare

 

OBIECTIV

Utilizatorilor actuali sau potenţiali, ca şi reprezentanţii legali ai comunităţilor locale, au acces la informaţii privind capacitatea unităţii de a răspunde necesităţilor.

 

STANDARD 6

6.1. Unitatea elaborează şi pune la dispoziţia utilizatorilor actuali sau potenţiali un ghid al utilizatorilor, o prezentare la zi privind scopul, obiectivele, concepţia asupra asistentei şi ngrijirii, serviciile şi facilităţile, condiţiile etc.

6.2. Ghidul este scris n limba romana şi include:

a) o scurtă descriere a condiţiilor de cazare şi a serviciilor oferite;

b) elemente relevante privind calificarea şi experienţa personalului;

c) număr de locuri şi tipurile de cerinţe ale beneficiarilor acoperite de serviciile furnizate n unitate;

d) o copie după raportul ultimului control efectuat;

e) o copie după formularul de reclamaţii;

f) opinii ale unor utilizatori de servicii din unitatea respectiva.

Sunt disponibile versiuni n limbile minorităţilor( maghiară, germană, romanes, ucraineană etc., n funcţie de populaţia din localităţile arondate) şi materiale adaptate (scriere Braille, casete audio, video, etc.), pentru persoanele cu handicap senzorial.

 

B. Admitere şi evaluare

 

OBIECTIV

Utilizatorii de servicii sunt admişi n unitate numai n caz de urgenţă sau cu aprobarea scrisă a asistentului familial, atunci cnd izolarea victimei de agresor se impune ca măsură de protecţie.

 

STANDARD 7

7.1. Unitatea are şi aplică o politică şi proceduri scrise privind admiterea şi evaluarea utilizatorilor (criterii de eligibilitate, proceduri, sistem de monitorizare).

7.2. Procedurile de admitere a solicitanţilor includ:

a) dosarul solicitantului (acte necesare);

b) criterii de eligibilitate;

c) cine ia decizia;

d) contestaţii.

7.3. Fiecărui utilizator i se evaluează nevoile generale şi speciale de asistenţă şi ngrijire, din punct de vedere social, psihologic, medical.

7.4. Evaluarea se efectuează de către o echipa multidisciplinară mpreună cu utilizatorul/reprezentantul legal al acestuia, asistentul familial.

7.8. Datele privind evaluarea sunt nregistrate şi păstrate n mod confidenţial; utilizatorul/reprezentantul sau şi familia (cu acceptul utilizatorului) avnd oricnd acces la aceste date.

7.9. n baza evaluării, fiecărui utilizator de servicii i se stabileşte un program de ngrijire zilnică şi un program general de ngrijire şi asistenţă.

 

C. nregistrarea şi arhivarea datelor

 

OBIECTIV

Datele privind utilizatorii de servicii se nregistrează şi se arhivează corespunzător.

 

STANDARD 8

8.1. Unitatea are şi aplica proceduri clare, de nregistrare şi arhivare a datelor cu privire la utilizatorii de servicii.

8.2. nregistrarea şi arhivarea datelor se efectuează cu promptitudine (conform normelor metodologice interne) şi n regim de confidenţialitate.

8.3. Utilizatorii au acces oricnd la datele care ii privesc.

8.4. Se nregistrează obligatoriu datele privind:

- evaluarea şi reevaluările;

- opiniile specialiştilor privind rezultatele procesului de furnizare a serviciilor;

- măsurile de sprijin asigurate utilizatorilor.

 

D. Ieşire

 

OBIECTIV

Utilizatorii de servicii părăsesc unitatea n condiţii de siguranţă şi protecţie.

 

STANDARD 9

9.1. Unitatea are şi aplică proceduri scrise privind externarea utilizatorilor.

9.2. Transferarea utilizatorilor la o alta unitate se face n baza unor protocoale ncheiate ntre cele două unităţi.

9.3. Unitatea care preia utilizatorul va efectua o nouă evaluare a cerinţelor sale, folosind informaţiile multiprofesionale oferite de unitatea de la care a plecat acesta.

9.4. Unitatea se asigură că utilizatorii beneficiază de transport adecvat şi sunt nsoţiţi corespunzător la plecarea din unitate.

 

 

 1. CONDIŢII DE LOCUIT

 

 

 1. Amplasare
 2. Siguranţă şi accesibilitate
 3. Funcţionalitate
 4. Ambianta de tip familial
 5. Igiena şi controlul infecţiilor
 6. Dormitoare
 7. Spaţii igienico-sanitare
 8. Spaţii comune
 9. Spaţii pentru prepararea/ servirea hranei

 

A. Amplasare

 

OBIECTIV

Amplasarea unităţii permite utilizatorilor acces liber la toate serviciile şi la facilităţile comunităţii.

 

STANDARD 10

10.1. Unitatea este amplasată n comunitate sau n proximitatea ei, astfel nct să permită accesul utilizatorilor la cel puţin jumătate din serviciile şi facilităţile acesteia: spital, gară/autogară, poştă, bancă.

10.2. Există căi de acces circulate de mijloace de transport n comun n direcţia unităţii respective.

 

B. Siguranţă şi accesibilitate

 

OBIECTIV

Utilizatorii de servicii locuiesc ntr-un mediu sigur şi accesibil.

 

STANDARD 11

11.1. Spaţiul locativ al unităţii este sigur şi accesibil utilizatorilor.

11.2. Unitatea dispune de clădiri rezistente din punct de vedere seismic, curate şi igienizate, fără igrasie.

11.3. Toate spaţiile unităţii sunt sigure şi accesibile utilizatorilor de servicii.

11.4. Unitatea corespunde normelor legale n vigoare privind paza şi stingerea incendiilor, protecţia mediului şi prevenirea accidentelor.

11.6. Unitatea respecta normele n vigoare privind depozitarea şi aruncarea deşeurilor, n conformitate cu normele legale n vigoare.

11.7. La exterior, spaţiul este nconjurat cu gard de nălţime medie, fără elemente metalice periculoase; gardul trebuie să permită vizibilitate din ambele direcţii.

11.8. Unitatea dispune de un post telefonic n funcţiune, cu linie telefonică directă.

11.9. Unitatea dispune de mijloace proprii de transport.

11.10. Unitatea dispune de spaţii de parcare pentru vehiculele utilizatorilor, personalului sau ale vizitatorilor unităţii.

 

C. Funcţionalitate

 

OBIECTIV

Utilizatorii de servicii locuiesc ntr-un mediu funcţional.

 

STANDARD 12

12.1. Unitatea are şi aplică un program de menţinere şi modernizare periodică pentru asigurarea unei ct mai bune funcţionalităţi a spaţiului locativ.

12.2. Unitatea deţine toate autorizaţiile de funcţionare eliberate potrivit legii.

12.3. Orice standard nou privind amenajarea mediului va fi preluat şi transpus ntr-un obiectiv al planului de modernizare a unităţii, pe care unitatea l va urmări şi nregistra.

12.4. Unitatea dispune de spatii suficiente pentru realizarea tuturor tipurilor de activităţi necesare procesului de furnizare a serviciilor.

12.5. Unitatea dispune de un spaţiu adecvat pentru activităţi n aer liber (curte interioară) sau se află n apropierea unor spaţii care pot fi folosite n acest scop (un parc, un teren de sport etc.).

12.6. Unitatea este racordată la reţeaua de curent electric.

12.7. Unitatea dispune de un sistem de iluminat de urgenţă.

12. 8. Clădirea dispune de un sistem corespunzător de ventilaţie naturală (ferestre, uşi de balcon etc.).

12.9. Unitatea este racordată la reţeaua de apă şi canalizare.

12.10. Locaţia dispune de sistem eficient de termoficare (păcură, gaze etc.).

12.11. Unitatea are şi derulează contracte ncheiate cu furnizorii de electricitate, apă, servicii de salubritate, gaze etc.

 

D. Ambianţa familială

 

OBIECTIV

Utilizatorii de servicii locuiesc ntr-un mediu plăcut şi confortabil.

 

STANDARD 13

13.1. Locaţia are un aspect exterior şi interior plăcut, armonios din punct de vedere estetic, oferind o ambianţă familială.

13.2. Intrarea n clădire trebuie sa ofere o imagine plăcută. Unitatea dispune de spaţii amenajate pentru primirea vizitatorilor.

 

E. Igiena şi controlul infecţiilor

 

OBIECTIV

Utilizatorii şi personalul unităţii locuiesc ntr-un mediu igienic, protejat contra riscului infecţiilor.

 

 

STANDARD 14

14.1. Unitatea are şi aplică proceduri scrise de prevenire şi control a infecţiilor, n conformitate cu normele legale n vigoare, privind:

- izolarea bolnavilor;

- controlul infecţiilor (inclusiv controlul tuberculozei);

- colectarea, mpachetarea, manevrarea şi eliberarea produselor de laborator;

- manipularea echipamentelor şi instrumentarului medical n cazul pacienţilor suspecţi de anumite boli contagioase sau cu risc ridicat;

- manevrarea şi depozitarea materialelor infectate, a deşeurilor clinice, etc.

14.2. Toate spaţiile, utilităţile, dotările, echipamentele, materialele, etc. din unitate sunt menţinute curate, igienice, ferite de orice surse poluante sau de răspndire a infecţiilor, n conformitate cu normele legale n vigoare.

14.3. Spălătoriile, bucătăriile, oficiile, grupurile sanitare sunt amenajate cu suprafeţe uşor lavabile (gresie, faianţă).

14.4. Spălătoriile sunt amenajate n locuri care nu se afla n proximitatea bucătăriilor, a spaţiilor pentru servirea mesei sau a altor spaţii frecventate de utilizatori.

14.5. Maşinile de spălat folosite n spălătorii dispun de programe ce permit aplicarea normelor de dezinfecţie.

14.6. Exista instalaţii pentru spălarea minilor n spaţiile n care sunt manevrate materiale murdare, infectate sau deşeuri clinice.

14.7. Lenjeria de pat, prosoapele, fetele de masa se spală la o temperatura de minimum 100 grade C, timp de cel puţin 10 minute.

14.8. Lenjeria de pat se schimba ori de cate ori este cazul, la cei cu probleme de continenţă şi săptămnal, la ceilalţi utilizatori .

 

F. Dormitoare

 

OBIECTIV

Utilizatorii de servicii sunt cazaţi n dormitoare accesibile, sigure, igienizate şi confortabile.

 

STANDARD 15

15.1. Unitatea asigură cazare pentru fiecare utilizator.

15.2. Dormitoarele sunt ncălzite şi ventilate n mod corespunzător (conform normelor n vigoare).

15.3. Dormitoarele beneficiază de lumină naturală.

15.4. Dormitoarele oferă siguranţă utilizatorilor (ferestre, uşi, prize, instalaţii etc.).

15.5 Pardoseala trebuie să fie aderentă, uşor de igienizat şi acoperită cu mochetă sau covor.

15.6. Dormitoarele sunt curate, primitoare, cu o atmosfera familiala.

15.7. Uşile de la dormitoare pot fi ncuiate de utilizatori; personalul are acces n dormitoare n caz de urgenţă.

15.8. Dormitoarele au sistem de alarmare a personalului şi a corpului de gardieni publici, precum şi reţea telefonică.

15.9. Dormitoarele pot fi ocupate de cel mult 3 utilizatori (8 mp. pentru un utilizator).

15.10. Fiecare utilizator dispune de:

- un pat (cu saltea), curat şi confortabil, avnd o lăţime minimă de 90 cm şi o nălţime convenabilă;

- oglindă;

- iluminat de plafon şi iluminat de pat (veioză);

- cel puţin două prize electrice;

- dulap pentru haine;

- masă, scaune.

15.11. Utilizatorii sunt consultaţi cu privire la decorarea dormitorului; utilizatorii sunt ncurajaţi să-şi ţină n dormitor obiecte personale (fotografii de familie, obiecte decorative, etc.).

15.12. Fiecare utilizator dispune de un spaţiu ce se poate ncuia (dulap, sertar, etc.) n care şi poate depozita medicamentele, banii sau alte valori (dacă nu există motive, precizate n planul de ngrijire, pentru care acest lucru nu este indicat).

15.13. Se aleg culori pastelate, liniştitoare, pentru pereţi, covoare, draperii, perdele, lenjerie de pat, etc.

15.14. Fiecare dormitor este dotat cu un ceas de masă sau de perete, un televizor şi un radio.

15.15. Utilizatorii au deplin control al accesului n camerele lor; ei decid cine i vizitează (exceptnd personalul de ngrijire şi asistenţă).

15.16. Utilizatorii adăpostiţi n unitate mpreună cu rudele lor minore (copii, nepoţi, veri etc.) pot fi cazaţi n aceeaşi ncăpere cu aceştia.

15.17. Utilizatorii minori pot fi cazaţi n dormitoare special mobilate şi utilate pentru copii, aflate n dispunere paralelă cu dormitoarele rudelor adăpostite.

 

G. Spaţii igienico-sanitare

 

OBIECTIV

Utilizatorii de servicii au acces la spatii igienico-sanitare suficiente, dotate cu echipamente
tehnico-sanitare adecvate.

 

STANDARD 16

16.1. Toaletele, băile, dusurile sunt dotate şi adaptate pentru a răspunde cerinţelor utilizatorilor de servicii.

16.2. Exista toalete accesibile, pe sexe, cu acces direct din dormitoare sau aflate n apropierea dormitoarelor.

16.3. Exista o toaleta la 6 utilizatori.

16.4. Exista toalete adaptate pentru utilizatorii de servicii cu handicap motor accentuat sau grav (att n apropierea spaţiilor comune, ct şi a dormitoarelor).

16.5. Exista toalete accesibile, pe sexe, pentru utilizatorii de servicii, n apropierea spatiilor pentru activităţi comune.

16.6. Toaletele se compartimentează pentru a asigura respectarea intimităţii utilizatorilor de servicii.

16.7. Este obligatorie existenţa grupurilor sanitare separate pentru personal.

16.8. Exista o baie (duş) la cel mult 3 utilizatori.

16.9. n spaţiile igienico-sanitare se furnizează apa rece şi caldă permanent.

16.10. Instalaţiile electrice din băi sunt izolate.

16.11. Materialele utilizate la amenajarea grupurilor sanitare sunt alese astfel nct să permită ntreţinerea şi igienizarea.

16.12. La nivel de unitate, funcţionează o spălătorie - curăţătorie, amenajată conform normelor igienico-sanitare n vigoare, pentru igienizarea lenjeriei de pat şi prosoapelor etc.

16.13. n fiecare unitate se organizează o debara pentru păstrarea lenjeriei, prosoapelor, feţelor de masă şi a unui spaţiu special pentru păstrarea hainelor curate.

16.14. Există un spaţiu special pentru depozitarea materialelor igienico-sanitare.

16.15. Există şi se respectă un program zilnic de igienizare a spaţiilor unităţii.

 

H. Spaţii comune

 

OBIECTIV

Utilizatorii de servicii au acces la spaţii comune, sigure, funcţionale şi confortabile.

 

STANDARD 17

17.1. Unitatea asigura spatii (altele dect dormitoarele sau holurile) pentru utilizare n comun.

17.2. Spaţiile comune includ:

- camere n care se pot desfăşura activităţi sociale, recreativ-culturale, sportive, religioase;

- spaţii n care utilizatorii de servicii şi pot primi vizitatorii;

- spaţii pentru activităţile de recuperare - socializare;

- spaţii pentru activităţi de ergoterapie;

- spaţii destinate asistenţei medicale de urgenţă;

- spaţii n care se serveşte masa;

- loc pentru fumat.

17.3. Spaţiile comune sunt repartizate, amenajate, dotate şi adaptate n concordanţă cu natura şi ponderea activităţilor şi cu nevoile generale şi speciale ale utilizatorilor de servicii.

17.4. n spaţiile comune, iluminatul artificial este suficient de puternic şi poziţionat astfel nct să permită cititul şi alte activităţi; camerele sunt iluminate natural.

17.5. n camerele comune, mobilierul este de tip familial.

17.6. Pentru zugrăvirea şi decorarea spaţiilor comune se utilizează culori pastelate, vesele.

17.7. Spaţiile comune trebuie să fie curate, funcţionale şi confortabile.

 

I. Spaţii pentru prepararea/servirea hranei

 

OBIECTIV

Prepararea/servirea hranei se efectuează n spaţii adecvate acestor activităţi şi cerinţelor utilizatorilor.

 

STANDARD 18

18.1. Spaţiile pentru prepararea/servirea hranei răspund cerinţelor de accesibilitate, siguranţă, funcţionalitate, igienă şi confort.

18.2. n construcţiile noi, bucătăria se amenajează n alt corp de clădire dect cel n care se află dormitoarele, spaţiile pentru activităţi recreative, de recuperare, ergoterapie, etc.

18.3. Exista amenajate oficii unde se pot pregăti/servi gustări sau mese festive şi se pot organiza activităţi de autogospodărire; oficiul va avea o ambianţă plăcută, familială.

18.4. Bucătăria, respectiv oficiile, se dotează cu instalaţiile şi aparatura necesare pentru gătit, păstrarea, răcirea şi congelarea alimentelor, igienizarea vaselor etc.; vesela şi tacmurile utilizate trebuie să fie uşor de igienizat.

18.5. Manevrarea, depozitarea, păstrarea şi prepararea alimentelor, igienizarea bucătăriei/oficiilor se efectuează n conformitate cu normele prevăzute de lege.

18.6. Spaţiile pentru servirea hranei sunt dotate cu mobilier suficient, funcţional şi confortabil.

18.7. n cazul unităţilor mari, e necesară compartimentarea spaţiilor de servire a hranei, pentru a evita aspectul cazon.

18.8. Spaţiile pentru servirea hranei sunt decorate n mod plăcut, colorate divers, pentru a crea o ambianţă familială.

18.9. Spaţiile pentru servirea hranei sunt igienizate conform normelor n vigoare.

 

 

5. NGRIJIRE

 

 

 1. Hrănire
 2. Igienă personală
 3. Supravegherea şi menţinerea sănătăţii
 4. Medicaţie
 5. Deces

A. Hrănire

 

OBIECTIV

Utilizatorilor de servicii li se asigură un regim de hrănire adecvat, cu mese servite de trei ori pe zi
ntr-o ambianţă plăcută.

 

STANDARD 19

19.1. Utilizatorii de servicii beneficiază de o hrană n concordanţă cu nevoile lor, iar servirea hranei se face ntr-o ambianţă de tip familial.

19.2. Hrana trebuie sa asigure utilizatorilor necesarul zilnic de calorii, stabilit prin normele n vigoare.

19.3. Fiecărui utilizator de servicii i se asigură 3 mese complete pe zi (cel puţin o masă cu hrană gătită), la intervale ce nu depăşesc 5 ore.

19.4. ntre ultima masă/gustare oferită seara şi micul dejun, intervalul de timp nu va depăşi 12 ore.

19.5. Hrana este adaptată vrstei şi stării de sănătate; atunci cnd e cazul, se asigură utilizatorilor de servicii hrană dietetică, conform prescripţiilor medicului şi n baza recomandărilor asistentului dietetician.

19.6. Utilizatorii de servicii au timp suficient pentru a lua masa (nu sunt grăbiţi n nici un fel).

19.7. Atunci cnd au nevoie, utilizatorilor de servicii li se asigură asistenţă pentru hrănire din partea personalului, ntr-o manieră discretă, ncurajndu-se hrănirea independentă.

19.8. Persoanelor nedeplasabile li se asigură servirea mesei n dormitoare, cu asistenţă din partea personalului, dacă este cazul.

19.9. Ocazional, la zile festive (zile de naştere, sărbători religioase), utilizatorii pot pregăti şi lua masa mpreună cu familia sau prietenii agreaţi, n unitate, pe ct posibil ntr-un cadru intim, familial (eventual, n oficiu sau dormitor).

 

B. Igiena personală

 

OBIECTIV

Utilizatorului de servicii i se asigură condiţii corespunzătoare de igienă personală şi menţinere a sănătăţii.

 

STANDARD 20

20.1. Unitatea asigură fiecărui utilizator de servicii condiţii de păstrare a igienei personale şi a colectivităţii n care trăieşte.

20.2. Se asigură fiecărui utilizator de servicii obiecte personale de igienă (periuţă de dinţi, pastă de dinţi, săpun, prosoape etc.).

20.3. Se asigură fiecărui utilizator de servicii mbrăcăminte şi ncălţăminte adecvate, calitativ şi cantitativ, anotimpului.

20.4. Se asigură echipamentele şi materialele necesare utilizatorilor de servicii care au probleme de continenţă.

20.5. Se asigură consiliere şi asistenţă utilizatorilor de servicii care au probleme de continenţă.

20.6. Se asigură asistenţă calificată pentru menţinerea igienei personale a utilizatorilor care nu se pot autongriji.

20.7. Se aplică programe de curăţenie şi dezinfectare zilnice/săptămnale/lunare pentru dormitoare, grupuri sanitare, camere de zi, sala de mese, holuri etc.

20.8. Alimentele se depozitează, se pregătesc şi se servesc n condiţii de igienă.

20.9. Lenjeria de pat se schimbă de cate ori este cazul la cei cu probleme de continenţă şi săptămnal celorlalţi utilizatori de servicii.

20.10. Este obligatoriu ca grupurile sanitare pentru personalul unităţii să fie separate de cele ale utilizatorilor de servicii.

 

C. Supravegherea şi menţinerea sănătăţii

 

OBIECTIV

Utilizatorilor de servicii li se asigură asistenţa pentru prevenţia şi terapia mbolnăvirilor. Toate adăposturile trebuie arondate la un spital sau alta unitate sanitară, care să asigure ngrijirea medicală şi psihiatrică.

 

STANDARD 21

21.1. Arondarea la un spital sau altă unitate sanitară se face de către consiliul local sau, după caz, de către consiliul judeţean, cu acordul Ministerului Sănătăţii şi al proprietarului adăpostului. Arondarea este o condiţie fără de care nu se poate acorda avizul de funcţionare a adăpostului.

21.2. La primirea n unitate, utilizatorul este informat asupra drepturilor legale şi modalităţilor de acordare a asistenţei medicale.

21.3. Fiecare utilizator de servicii beneficiază de controale medicale de rutină:

- la primirea n unitate;

- la intervale de timp stabilite, n funcţie de vrsta şi de starea de sănătate generală;

- la nevoie, n situaţii de urgenţă;

- la ieşirea din unitate.

21.4. n unitate există un spaţiu dotat conform normelor legale pentru consult şi intervenţii medicale de urgenţă.

21.5. n unitate există un izolator (pentru persoanele bolnave de o maladie contagioasă).

21.6. Se monitorizează n scop preventiv şi terapeutic starea de sănătate psihică a utilizatorilor de servicii.

21.7. Consumul de droguri şi de băuturi alcoolice n unitate este interzis; pentru fumat sunt destinate spaţii special amenajate.

21.8. Se interzice personalului să consume droguri sau băuturi alcoolice n incinta unităţii; fumatul este permis numai n locurile special amenajate.

 

D. Medicaţie

 

OBIECTIV

Utilizatorii de servicii beneficiază de medicaţia necesară şi, atunci cnd este posibil, răspund de administrarea propriei medicaţii.

 

STANDARD 22

22.1. n unitate se respectă normele n vigoare privind eliberarea reţetelor, nregistrarea, depozitarea, manipularea, distribuirea şi administrarea medicamentelor; utilizatorii răspund de administrarea propriei medicaţii, atunci cnd acest lucru este posibil.

22.2. Utilizatorul care poate sa-şi administreze singur medicaţia (fapt stabilit n urma evaluării de către specialişti) va dispune de un spaţiu special, ce poate fi ncuiat (dulap, sertar) pentru depozitarea medicamentelor ce i-au fost recomandate de medic; personalul medical va putea avea acces la acest spaţiu, cu permisiunea utilizatorului.

22.3. Toate medicamentele care sunt distribuite şi administrate utilizatorilor se nregistrează n documente specifice.

22.4. Conducerea se informează permanent de la cadre calificate (farmacişti, asistenţi farmacişti) n legătura cu procedurile de depozitare şi distribuire a medicamentelor n unităţile de tip rezidenţial.

22.5. Se monitorizează toate schimbările privind starea de sănătate a utilizatorului ca efect al medicaţiei şi se revizuiesc corespunzător prescripţiile medicale.

22.6. n cazul decesului unui utilizator, medicamentele acestuia se păstrează timp de 7 zile.

22.7. n cazul n care utilizatorul nu şi poate administra singur medicaţia, aceasta se administrează de către personalul specializat care are:

- cunoştinţe de baza privind folosirea medicamentelor, recunoaşterea şi rezolvarea unor probleme ce pot apărea n utilizarea unor medicamente.

- cunoştinţe privind principiile ce stau la baza politicii unităţii privind manevrarea şi nregistrarea medicamentelor.

22.8. Personalul cu pregătire medicală, desemnat anume, n prezenţa unui alt cadru calificat din unitate, efectuează administrarea medicamentelor cu regim special (droguri), cu excepţia celor pentru autoadministrare.

22.9. Reţetele, administrarea şi punerea la dispoziţia utilizatorului a medicamentelor cu regim special se nregistrează ntr-un registru special.

22.10. Medicamentele cu regim special sunt păstrate n condiţii de siguranţă ce corespund cerinţelor de securitate prevăzute de normele legale n vigoare.

22. 11. Reţetele şi recomandările terapeutice sunt furnizate de spitalul sau altă unitate sanitară la care unitatea de asistenţă socială trebuie să fie arondată, conform legii.

 

E. Deces

 

OBIECTIV

Cnd un utilizator se află pe moarte, el şi familia sa vor fi trataţi de personalul unităţii cu nţelegere şi respect.

 

STANDARD 23

23.1. Utilizatorului aflat pe patul de moarte (n faza terminala a bolii) i se vor ndeplini toate nevoile medicale, spirituale, religioase etc. n respectul demnităţii personale.

23.2. Utilizatorul aflat pe patul de moarte va primi toata atenţia şi asistenţa de specialitate, pentru a i se uşura suferinţa fizică şi pentru a primi alinare sufleteasca.

23.3. Familia şi prietenii agreaţi ai utilizatorului vor fi implicaţi n toate aspectele legate de evoluţia stării de sănătate.

23.5. Familia, prietenii vor putea sta cu muribundul (dacă acesta nu şi exprimă explicit refuzul n acest sens), pnă la decesul acestuia.

 

 

 

6. PROTECŢIE MPOTRIVA AGRESORULUI

 

 

 1. Securitate
 2. Socializare

 

A. Securitate

 

OBIECTIV

Utilizatorul de servicii beneficiază de protecţie mpotriva agresorului.

 

STANDARD 24

24.1. Persoanelor care au comis actul de agresiune le este interzis accesul n incinta adăpostului unde se găsesc victimele.

24.2. Izolarea de agresori a victimelor se face cu consimţămntul acestora sau, după caz, al reprezentantului legal.

24.3. Corpurile gardienilor publici asigură paza adăposturilor publice din zona de competenţă.

24.4. Unităţile de poliţie sprijină corpurile gardienilor publici n exercitarea atribuţiilor ce le revin, n condiţiile prevăzute de lege.

B. Socializare

 

OBIECTIV

Utilizatorii sunt sprijiniţi pentru o ct mai bună integrare n colectivitatea din unitate.

 

STANDARD 25

25.1. Utilizatorii sunt sprijiniţi să şi formeze sentimentul apartenenţei la un grup social, n cadrul unităţii, prin antrenarea n activităţi comune, n funcţie de preferinţe şi n condiţii de respect reciproc.

25.2. Fiecare nou venit beneficiază de un program special de acomodare cu grupul (ceilalţi utilizatori, echipa de personal), cu o durata minimă de două zile.

25.3. Sunt organizate activităţi care favorizează cunoaşterea persoanelor din unitate (utilizatori, personal).

25.4. Utilizatorii sunt informaţi de la primirea n unitate despre normele de convieţuire, stabilite prin Regulamentul de Ordine Interioară.

25.5. Personalul cunoaşte şi respectă politica unităţii privind relaţiile cu utilizatorii, reprezentanţii acestora, familiile, prietenii.

 

 

 

7. DREPTURI, RECLAMATII, PROTECTIE

 

 

 1. Respectarea drepturilor
 2. Intimitate şi demnitate
 3. Autonomie şi decizie
 4. Reclamaţii
 5. Protecţie

 

A. Respectarea drepturilor

 

OBIECTIV

Drepturile utilizatorilor de servicii sunt respectate.

 

STANDARD 26

26.1. Unitatea asigură condiţii pentru ca utilizatorii şi personalul să cunoască drepturile utilizatorilor şi pentru ca aceste drepturi să fie respectate.

26.2. Utilizatorilor le este respectat dreptul la:

- informare cu privire la tot ceea ce priveşte viaţa lor n unitate;

- tratare n respectul demnităţii şi intimităţii;

- consultare cu privire la serviciile furnizate (inclusiv refuzul unor tratamente, n anumite circumstanţe);

- acces nediscriminatoriu la activităţi şi servicii;

- tratare individualizata şi valorizare maximală a potenţialului personal;

- confidenţialitate a informaţiilor despre ei şi viata lor;

- autonomie şi decizie (n cazul n care sunt capabili sub raport legal);

- reprezentare n relaţia cu unitatea (n cazul n care e necesar acest lucru) de către o rudă sau un prieten agreat.

 

B. Intimitate şi demnitate

 

OBIECTIV

Utilizatorii de servicii sunt trataţi n respectul demnităţii şi al intimităţii n toate situaţiile.

 

STANDARD 27

27.1. Respectarea demnităţii şi a intimităţii utilizatorilor este obligatorie n toate situaţiile:

- acces n clădire şi n afară (n camere, băi, toalete etc.);

- ngrijire personală (hrănire, spălare, folosirea toaletei, etc.);

- consult/examen medical;

- administrarea tratamentelor;

- consultarea unor specialişti n drept, finanţe, etc.;

- consultarea unor asistenţi sociali;

- contractarea de servicii n comunitate;

- relaţii sociale n cadrul unităţii (cu ceilalţi utilizatori şi cu personalul);

- menţinerea relaţiilor sociale cu rudele, prietenii etc.

- relaţii cu instituţii din comunitate (autorităţile locale, biserici etc.);

27.2. Personalul este instruit despre modul n care trebuie să abordeze orice situaţie, astfel nct să respecte demnitatea şi intimitatea utilizatorilor de servicii.

27.3. Utilizatorii pot primi şi da apeluri telefonice.

27.4. Utilizatorii pot primi vizite private (fără prezenţa altor persoane din unitate).

27.5. Utilizatorii primesc corespondenţa nedesfăcută.

27.6. Personalul utilizează numele şi formula de adresare preferată de utilizatorul de servicii.

 

C. Autonomie şi decizie

 

OBIECTIV

Utilizatorii de servicii sunt sprijiniţi să-şi exercite dreptul de decizie şi control asupra propriei vieţi.

 

STANDARD 28

28.1. Activitatea din unitate va fi proiectată, organizată şi coordonată de o manieră care să permită exercitarea la maximum a autonomiei personale a utilizatorilor.

28.2. Utilizatorii continua să-şi gestioneze propriile activităţi financiare att timp ct doresc şi pot să facă acest lucru.

28.3. Utilizatorii/ reprezentanţii legali sunt informaţi despre felul n care pot contacta agenţi financiari sau consilieri juridici ce pot acţiona n interesul lor.

28.4. Utilizatorilor li se permite să-şi aducă n unitate anumite valori personale, n urma unei nţelegeri stabilite la primirea n adăpost; utilizatorii au acces nemijlocit la aceste valori şi le gestionează aşa cum doresc.

28.5. Sunt asigurate măsurile de siguranţa necesare pentru securitatea valorilor/ bunurilor pe care utilizatorii le păstrează n unitate.

28.6. Orice tranzacţie financiară efectuată de utilizatori sau de reprezentanţii lor legali este nregistrată, iar nregistrarea este păstrată.

28.7.Utilizatorii de servicii/ reprezentanţii legali au acces la toate documentele care conţin date privind starea lor.

 

D. Reclamaţii

 

OBIECTIV

Utilizatorii de servicii/ reprezentanţii lor legali, familiile pot face sesizări şi reclamaţii privind activitatea din unitate; acestea vor fi tratate cu seriozitate şi rezolvate cu promptitudine.

 

STANDARD 29

29.1. Unitatea utilizează proceduri clare şi accesibile de nregistrare şi rezolvare a sesizărilor şi reclamaţiilor.

29.2. Utilizatorii/ reprezentanţii legali sunt informaţi, n scris, chiar de la primirea n unitate, asupra procedurilor de sesizări şi reclamaţii (cui se adresează, cum se face reclamaţia/ sesizarea, care sunt etapele şi termenele de răspuns, cum se răspunde la sesizare, cine se va ocupa de rezolvarea cazului).

29.3. Unitatea păstrează ntr-un registru special nregistrări ale tuturor reclamaţiilor/ sesizărilor, precum şi ale măsurilor luate pentru rezolvarea cazurilor.

 

E. Protecţie

 

OBIECTIV

Utilizatorii de servicii sunt protejaţi de orice fel de abuz.

 

STANDARD 30

30.1. Unitatea are şi aplică proceduri clare de investigare şi sancţionare a abuzurilor (tentativelor de abuz) sau a neglijenţei personalului faţă de utilizatorii de servicii.

30.2. Se asigură protecţia utilizatorului de servicii faţă de abuz: fizic, financiar sau material, psihologic sau sexual, neglijenţă, discriminare, tratament inuman sau degradant - abuzuri comise fie deliberat, fie din neştiinţă.

30.3. Toate cazurile, precum şi măsurile ce au fost luate se nregistrează ntr-un registru special.

30.4. Se asigura măsuri de protecţie a personalului faţă de posibilele abuzuri din partea utilizatorilor.

30.5. n unitate se aplică reglementari stricte cu privire la modul n care personalul poate răspunde la agresiune fizică sau verbală din partea utilizatorilor.

 

 

8. PERSONAL

 

 

 1. Structură şi calificare
 2. Selecţie - angajare - promovare
 3. Perfecţionare

 

A. Structură şi calificare

 

OBIECTIV

Personalul unităţii este n număr suficient, are calificarea necesară şi este structurat astfel nct să poată răspunde cerinţelor procesului de furnizare a serviciilor.

 

STANDARD 31

31.1. Furnizorul de servicii sociale sau unitatea, după caz, are o structură de personal n concordanţă cu nevoile utilizatorilor de servicii, cu politica bugetară a unităţii şi respecta normele legale n vigoare.

31.2. Structura de personal este descrisă n organigrama unităţii.

31.3. Organigrama reflectă organizarea unităţii pe compartimente, servicii, departamente; fiecare serviciu are obiective anuale proprii, cunoscute de către angajaţii din cadrul serviciului respectiv.

31.4. Organigrama va fi concepută astfel nct să permită colaborarea formala şi informală intre compartimente.

31.5. Exista o fişă a postului pentru fiecare din poziţiile prevăzute n organigramă.

31.6. Fişele postului se revizuiesc periodic, n funcţie de politica managerială a unităţii şi de standardele de calitate a serviciilor.

31.7. Fiecare angajat are calificarea necesară cerută de fişa postului.

31.8. Angajaţii cunosc şi respectă fişa postului.

31.9. Tipurile de personal, ponderea personalului de specialitate se stabilesc conform normelor n vigoare.

31.10. Repartizarea personalului pe ture se face de o manieră flexibilă, pentru a asigura continuitatea procesului de furnizare a serviciilor şi respectarea standardelor de calitate.

31.24. Se ţine o evidenţă clară a turelor de zi şi de noapte prin care se asigură serviciile n unitate.

 

B. Selecţie - angajare - promovare

 

OBIECTIV

Selecţia, angajarea şi promovarea personalului se fac n conformitate cu scopul şi obiectivele unităţii, cu politica managerială a unităţii şi cu respectarea legilor n vigoare.

 

STANDARD 32

32.1. Unitatea are şi aplică politici scrise privind selecţia, angajarea şi promovarea personalului.

32.2. Angajaţii cunosc şi respectă politica de personal a unităţii privind programul, coordonarea şi controlul activităţii, evaluarea, retribuirea, promovarea, concedierile, etc.

32.3. Angajaţii cunosc şi respectă Regulamentul de Ordine Interioară şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a unităţii.

32.4. Angajaţii cunosc şi respecta politica unităţii privind relaţia angajatilor cu utilizatorii/reprezentantii legali, rudele şi prietenii utilizatorilor.

32.5. Angajaţii cunosc şi respectă politica unităţii privind intercomunicarea n procesul de furnizare a serviciilor.

32.6. n cazul implicării unor voluntari n procesul de furnizare a serviciilor, se monitorizează activitatea desfăşurata de aceştia n unitate.

 

C. Perfecţionare

 

OBIECTIV

Se asigură perfecţionarea continuă a personalului unităţii.

 

STANDARD 33

33.1. Unitatea are şi aplică o politica de perfecţionare continuă a personalului.

33.2. Toţi membrii personalului participă cel puţin o dată pe an la programe de perfecţionare, pentru a fi la curent cu reglementările legislative şi cu standardele de calitate a serviciilor, cu bunele practici n domeniu etc.

33.3. Se asigură evaluarea şi perfecţionarea angajaţilor cu ocazia schimbării locului de muncă (n cadrul aceleiaşi unităţi) sau n vederea promovării.

33.4. Se asigură condiţii pentru participarea angajaţilor la cursuri de specializare profesională şi de iniţiere n problematica asistenţei victimelor violenţei n familie.

 

 

9. MANAGEMENT ŞI ADMINISTRAŢIE

 

 1. Personal de conducere
 2. Planificare
 3. Organizare şi funcţionare
 4. Control şi evaluare
 5. Dezvoltare
 6. Administraţie şi finanţe
 7. Comunicare intrainstituţională
 8. Relaţii cu alte instituţii

A. Personalul de conducere

 

OBIECTIV

Unitatea este condusă de un personal competent.

 

STANDARD 34

34.1. Conducerea unităţii are calificarea, competenţa şi experienţa necesare pentru a asigură un management de calitate.

34.2. Conducerea unităţii e asigurată de un director şi de un comitet director.

34.3. Directorul trebuie sa fie absolvent cu diploma de licenţă al nvăţămntului superior de lungă durata, experienţa şi/sau pregătire managerială.

34.4. Directorul trebuie să cunoască problematica specifică a protecţiei speciale a victimelor violenţei n familie.

34.5. Directorul este angajat prin concurs.

34.6. Concursul/examenul include şi susţinerea unui referat ce conţine analiza sistemului de protecţie specială din unitatea respectiva nsoţită de propuneri de restructurare sau, după caz, de dezvoltare.

34.7. Numirea directorului se face prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei sau de către mputernicitul legal al acestuia.

34.8. Principalele atribuţii ale directorului sunt:

- reprezintă unitatea n relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi n justiţie;

- exercită atribuţiile ce revin unităţii n calitate de persoană juridică;

- exercita funcţia de ordonator de credite;

- ntocmeşte proiectul bugetului propriu al unităţii şi contul de ncheiere al exerciţiului bugetar pe care le supune avizării comitetului director;

- numeşte şi eliberează din funcţie personalul din unitate, n condiţiile legii;

- controlează activitatea personalului şi aplică sancţiunile disciplinare sau recompensele corespunzătoare, n condiţiile legii;

- elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea unităţii, stadiul implementării strategiilor pe care le prezintă spre avizare comitetului director;

- prezintă informări la cererea autorităţilor sau persoanelor juridice care au nfiinţat unitatea sau care o finanţează cu privire la activitatea desfăşurată;

- realizează şi propune proiecte care au ca scop mbunătăţirea activităţii de protecţie specială victimelor violenţei n familie;

- asigura instruirea şi perfecţionarea personalului de specialitate;

- asigura aplicarea n unitate a standardelor de calitate n vigoare.

34.9. Directorul are obligaţia de a se perfecţiona continuu, att sub raport managerial, ct şi n ceea ce priveşte cunoaşterea problematicii protecţiei speciale a victimelor violenţei n familie.

34.10. Comitetul director este alcătuit din 5 membri:

- directorul unităţii, care este şi preşedintele comitetului;

- contabilul şef sau, după caz, asistentul medical şef;

- un reprezentant al autorităţilor sau peroanelor juridice care au nfiinţat unitatea;

- un reprezentant al unei organizaţii neguvernamentale, care are ca obiect de activitate protecţia specială a victimelor violenţei n familie;

- un reprezentant al utilizatorilor din unitate, ales de către aceştia.

34.11. Numirea membrilor comitetului director se face n acelaşi mod n care se face şi numirea directorului.

34.12. Membrii comitetului director nu primesc indemnizaţie.

34.13. Comitetul director se ntruneşte n şedinţă ordinară trimestrial, la convocarea directorului, şi n şedinţa extraordinară, ori de cte ori este necesar.

34.14. Comitetul director ntruneşte următoarele atribuţii:

- avizează proiectul bugetului propriu şi contul de ncheiere al exerciţiului bugetar;

- propune autorităţilor sau persoanelor juridice care le-au nfiinţat aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal;

- analizează activitatea centrului şi propune măsuri şi programe de mbunătăţire a activităţii de protecţie specială a victimelor violenţei n familie;

- hotărăşte asupra nstrăinării mijloacelor fixe din patrimoniul unităţii, altele dect bunurile imobile, prin una din procedurile de achiziţie publică prevăzute de lege;

- aproba statul de funcţii;

- aproba programele de activitate;

- ndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin hotărrea autorităţilor sau persoanelor juridice care le-au nfiinţat.

 

B. Planificarea

 

OBIECTIV

Unitatea şi desfăşoară activitatea n baza unei planificări riguroase şi eficiente.

 

STANDARD 35

35.1. Conducerea unităţii elaborează şi aplică un plan anual al activităţii care include:

- scopul şi obiectivele;

- calendarul activităţilor;

- resursele alocate;

- responsabilităţile;

- evaluarea şi monitorizarea;

- nregistrarea şi evaluarea datelor.

35.2. Planul este consemnat ntr-un document oficial al unităţii.

35.3. Scopul şi obiectivele planului vor fi centrate pe utilizator, pe satisfacerea cerinţelor sale şi vor ţine cont de resursele reale ale unităţii şi vor fi n concordanţă cu prevederile legale n vigoare.

35.4. Conducerea se asigură că planul unităţii respectă calendarul stabilit şi ndeplineşte scopul şi obiectivele propuse.

 

C. Organizarea şi funcţionarea

 

OBIECTIV

Unitatea este organizată şi funcţionează ntr-un cadru legal, certificat de documente oficiale (autorizaţii, acorduri de funcţionare, convenţii de parteneriat).

 

STANDARD 36

36.1. Unitatea este organizată n conformitate cu prevederile legale.

36.2. Unitatea are şi aplică un Regulament de Organizare şi Funcţionare şi un Regulament de Ordine Interioara, care se elaborează de către conducerea unităţii, conform prevederilor legale n vigoare.

36.3. Unitatea are o structură de personal care corespunde nevoilor unităţii (Anexele 4 A şi 4 B).

 

D. Controlul şi evaluarea

 

OBIECTIV

Unitatea beneficiază de un sistem eficient de control şi evaluare a activităţii.

 

STANDARD 37

37.1. Conducerea utilizează prevederi scrise de control, evaluare şi raportare la toate nivelurile de organizare şi funcţionare a unităţii.

37.2. Controlul, evaluarea, rapoartele au ca obiect:

- calitatea managementului;

- calitatea prestaţiei personalului;

- calitatea activităţilor şi serviciilor;

- rezultatele.

37.3. Raportul anual este public şi realizat ntr-o manieră accesibilă tuturor celor interesaţi.

 

E. Dezvoltarea

 

OBIECTIV

Unitatea are un plan de dezvoltare pe termen scurt, mediu şi lung.

 

STANDARD 38

38.1. Planul de dezvoltare al unităţii este conectat cu nevoile identificate ale utilizatorilor, cu resursele unităţii şi cu strategiile şi programele naţionale privind dinamica protecţiei speciale a victimelor violenţei n familie.

 

F. Administrare şi finanţe

 

OBIECTIV

Unitatea beneficiază de o administrare efectivă şi eficienţă a resurselor (buget, personal, materiale şi echipamente, etc.), precum şi a supervizării şi monitorizării personalului.

 

STANDARD 39

39.1. Conducerea administrează unitatea n concordanţă cu scopul şi obiectivele propuse, n baza planului de cheltuieli şi cu respectarea normelor legale n vigoare.

39.2. Conducerea se implică n stabilirea bugetului, ţinnd cont de opiniile utilizatorilor şi ale echipei de personal şi va asigura monitorizarea şi controlul bugetului.

39.3. nregistrările contabile şi arhivarea acestora se efectuează n conformitate cu prevederile legislative n vigoare.

 

G. Comunicarea intrainstituţională

 

OBIECTIV

Unitatea este condusă pe principii de transparenţă, deschidere, participare a tuturor celor implicaţi n planul de furnizare a serviciilor.

 

STANDARD 40

40.1. Conducerea unităţii aplică o politică şi prevederi clare de comunicare intrainstituţională.

40.2. Conducerea informează personalul cu privire la priorităţile strategice, schimbările de plan sau obiective, perspectivele instituţiei, decizii importante pentru echipă.

40.3. Fiecare angajat şi cunoaşte colaboratorii formali şi informali pe baza fişei postului şi a altor documente ale unităţii.

40.4. Exista proceduri clare, rapide de comunicare ntre membrii echipei de personal implicaţi n procesul de furnizare a serviciilor.

40.5. Conducerea va asigura informarea utilizatorilor n legătură cu toate problemele care i privesc; un accent deosebit se va pune pe consultarea utilizatorilor/reprezentanţilor legali ai acestora, familiei, n activitatea de planificare şi de implementare a serviciilor.

 

H. Relaţia cu alte instituţii

 

OBIECTIV

Unitatea are şi dezvolta un parteneriat activ cu alte instituţii.

 

STANDARD 41

41.1. Conducerea are şi aplică o strategie de relaţii publice şi comunicare externă pentru realizarea scopului şi obiectivelor procesului de furnizare a serviciilor.

41.2. Conducerea unităţii are şi aplică o politică de comunicare şi colaborare cu instituţiile sociale, de ocrotire a sănătăţii, culturale, religioase, n beneficiul utilizatorilor de servicii.

41.3. Unitatea deţine şi utilizează materiale pentru promovarea imaginii instituţiei n comunitate (materiale tipărite, casete video, audio, un site pe Internet etc.)

 

 

 

ANEXA 4 A

la Standardele de calitate pentru serviciile furnizate n centrele pentru adăpostirea victimelor violenţei n familie

 

 

SERVICIUL DE COORDONARE ŞI ADMINISTRATIE

Personal de conducere

Director

Contabil-sef

Psiholog/Asistent social/Medic

 

Personal administrativ

Contabil/funcţionar economic

Inspector resurse umane

Funcţionar administrativ

Operator calculator

Casier

Administrator

Magazioner

 

SERVICIUL DE ASISTENTA MEDICALA

Medic medicina generală/medic de familie

Medic specialist neuropsihiatru

Medic stomatolog

Farmacist

Asistent farmacist

Asistent de igiena

Asistent medical/soră medicală

Infirmier

 

SERVICIUL DE EVALUARE - RECUPERARE - SOCIALIZARE

Psiholog

Kinetoterapeut

Asistent social/sociolog

Ergoterapeut

Asistent medical fizioterapeut

Asistent medical

Sora medicala

Maseur

Infirmier

 

SERVICIUL CONSILIERE ŞI REINTEGRARE FAMILIALA ŞI COMUNITARA

Psiholog

Asistent social

Consilier de indrumare şi orientare profesionala

Asistent medical

Jurist

 

 

SERVICIUL DE PREPARARE ŞI SERVIRE A HRANEI

Bucătar-ospătar

Muncitor necalificat bucătărie

Asistent medical dietetician

Infirmier

 

SERVICIUL DE INTRETINERE ŞI PAZA

Paznic/portar

Supraveghetor de noapte

Spălătoreasa

Lenjereasa

Frizer

Supraveghetor de noapte

Fochist

ngrijitor

Muncitor calificat (mecanic/instalator/electrician/lăcătuş mecanic/tmplar)

Muncitor necalificat - activităţi n gospodăriile anexe

Muncitor calificat pentru ntreţinerea şi repararea utilajelor

Şofer

 

 

 

 

 

 

ANEXA 4 B

la Standardele de calitate pentru serviciile cu caracter primar furnizate

n domeniul violenţei n familie

 

SERVICIUL DE COORDONARE ŞI ADMINISTRATIE

Personal de conducere

Director

Contabil-sef

Personal administrativ

Contabil/funcţionar economic

Inspector resurse umane

Funcţionar administrativ

Operator calculator

Casier

Administrator

Magazioner

 

SERVICIUL DE ASISTENTA MEDICALA

Medic medicina generală/medic de familie

Medic psihiatru

Medic geriatru

Medic pediatru

Farmacist

Asistent farmacist

Asistent de igiena

Asistent medical/soră medicală

Infirmier

 

SERVICIUL DE EVALUARE-RECUPERARE-SOCIALIZARE

Psiholog

Asistent social/sociolog

Asistent medical/soră medicală

Infirmier

 

SERVICIUL CONSILIERE - REINTEGRARE FAMILIALA ŞI COMUNITARA

Psiholog

Consilier de ndrumare şi orientare profesională

Asistent social

Asistent medical/soră medicală

 

 

SERVICIUL DE INTRETINERE ŞI PAZA

Paznic/portar

Supraveghetor de noapte

ngrijitor