Prezentarea Ministerului

Organizarea Ministerului

Conducerea Ministerului

Relatii cu publicul si mass-media
Programe

Evenimente

Institutii in subordine

Institutii in coordonare

Initiative MMSS

Integrare Europeana

Relatii Internationale

Statistici

Reprezentare in teritoriu

COMUNICAT DE PRESAMasuri ale ANOFM pentru persoanele disponibilizate

18.03.2003


Avand in vedere coordonatele pe care se inscrie evolutia economiei romanesti in acesti ani, necesitatea continuarii si intensificarii proceselor de restructurare, reorganizare si privatizare a marilor unitati economice cu capital majoritar de stat, strategiile si programele nationale privind ocuparea fortei de munca au fost construite, incepand din anul 2001, astfel incat sa asigure resursele si mijloacele necesare pentru a oferi alternative de ocupare persoanelor disponibilizate.
Programul national de ocupare a fortei de munca pe anul 2003 a fost elaborat avand in considerare atat capacitatea economiei nationale de a oferi locuri de munca prin consolidarea cresterii economice si relansarea activitatii in unele domenii, cat si efectul pentru angajatori si pentru persoanele in cautarea unui loc de munca, al masurilor active de stimulare a ocuparii prevazute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.
In cadrul programelor nationale, au fost incluse programe speciale pentru localitati situate in zone declarate defavorizate si in zone industriale si monoindustriale cu rate inalte ale somajului. De asemenea, au fost elaborate programe speciale pentru Valea Jiului.
Programele nationale si componentele acestora au fost structurate pe grupuri sociale, care intampina dificultati de incadrare in munca, precum si pe tipuri de masuri active de stimulare a ocuparii, fiind aprobate de catre partenerii sociali (sindicate si patronate) in Consiliul de Administratie al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
Intrarea in vigoare la 1 martie 2002 a Legii nr. 76/2002 a diversificat masurile active pe piata fortei de munca si a intarit rolul acestora in stimularea ocuparii.
Ca urmare a masurilor adoptate pentru cresterea capacitatii de colectare a veniturilor si pentru consolidarea excedentului bugetului asigurarilor pentru somaj, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca a dispus de resursele necesare pentru finantarea tuturor cheltuielilor privind plata drepturilor somerilor, precum si pentru sustinerea masurilor active de stimulare a ocuparii.
Ponderea cheltuielilor pentru masuri active in totalul cheltuielilor bugetare a crescut si in acest an, ajungand, in anul 2002, la 13,9% fata de 12% in 2001 si 2,26% in 2000. S-au cheltuit 38 mild lei pentru cursuri de calificare/recalificare, 201,2 mild. lei pentru stimularea angajatorilor care incadreaza absolventi, 61,4 mild. lei pentru stimularea angajatorilor care incadreaza persoane apartinand unor categorii defavorizate, 121,6 mild. lei pentru cofinantarea unor lucrari comunitare in vederea incadrarii somerilor, 1.000 mild. lei pentru acordarea de credite intreprinderilor mici si mijlocii care incadreaza someri. In anul 2003, cheltuielile pe masuri active vor creste la 27% in totalul cheltuielilor.
Programul national de ocupare a fortei de munca pentru anul 2003 prevede ocuparea unui numar minim de 300.000 persoane, dintre care cel putin 209.000 persoane prin intermediul masurilor active de stimularea ocuparii prevazute de Legea nr. 76/2002, dar si de Legea nr. 116/2002 privind combaterea marginalizarii sociale.
In Programul national pentru ocuparea fortei de munca, sunt incluse si Programul special care se va aplica in 150 de localitati din zonele declarate defavorizate, conform O.G. 24/1998, Programul special pentru 50 de localitati cu rata mare a somajului, precum si Programul special pentru Valea Jiului.
Prin implementarea acestor programe, se estimeaza ocuparea unui numar total de 40.000 locuri de munca, din care:
- 21.140 persoane prin Programul special pentru 150 de localitati din zone declarate defavorizate;
- 18.860 persoane prin Programul special pentru 50 de localitati cu rata mare a somajului.
Avand in vedere ca Valea Jiului - zona monoindustriala - se afla in continuare in plin proces de restructurare consideram ca in anul 2003, este necesara derularea de masuri specifice pentru reabsorbtie pe piata muncii a fortei de munca ce a fost disponibilizata in mod special din sectorul minier. Prin aplicarea acestor masuri specifice vor fi ocupate in munca 6.530 persoane.
Programul national de ocupare a fortei de munca pe anul 2003 vizeaza ocuparea a 207.813 persoane care apartin grupurilor defavorizate pe piata muncii si anume:
? 73.710 femei;
? 63.270 tineri pana in 25 ani;
? 65.272 someri de lunga durata;
? 753 persoane cu handicap;
? 1.053 absolventi de 18 ani postinstitutionalizati;
? 461 persoane eliberate din detentie;
? 3.294 rromi.
Un rol important in realizarea sarcinilor propuse prin Programul national de ocupare in anul 2003 revine promovarii masurilor active pentru stimularea ocuparii fortei de munca. Prin intermediul acestor masuri, finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj, se prevede incadrarea a cel putin 209.000 persoane dupa cum urmeaza:
? 14.800 persoane prin cursuri de pregatire profesionala;
? 110.090 persoane prin alocatii pentru somerii care se incadreaza inainte de expirarea somajului;
? 15.170 persoane prin stimularea angajatorilor pentru incadrarea persoanelor peste 45 de ani sau intretinatori unici de familie;
? 3.850 persoane prin stimularea mobilitatii fortei de munca;
? 16.230 persoane prin stimularea angajatorilor pentru incadrarea absolventilor de invatamant;
? 560 persoane prin stimularea angajatorilor pentru incadrarea persoanelor cu handicap;
? 11.000 persoane prin acordarea de credite cu dobanda avantajoasa;
? 3.330 persoane prin servicii de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau initierea unei afaceri;
? 31.350 persoane prin subventionarea cheltuielilor cu forta de munca pentru ocuparea temporara a somerilor in servicii de interes comunitar;
? 2.620 persoane prin incheierea de contracte de solidaritate cu angajatori de insertie pentru tinerii prevazuti in Legea nr. 116/2002 privind combaterea marginalizarii sociale.
In corelatie cu programele de ocupare a fost construit si bugetul asigurarilor pentru somaj pentru anul 2003. Acest buget asigura, in conditiile reducerii cotei de contributie a angajatorilor cu 1,5 puncte procentuale, resursele financiare necesare atat pentru plata drepturilor banesti ale somerilor (indemnizatii de somaj, venituri de completare, plati compensatorii) cat si pentru finantarea masurilor active de stimulare a ocuparii.
Cheltuielile pentru finantarea masurilor active de stimulare a ocuparii insumeaza 4453,3 mild. lei si au o pondere de 27% in totalul cheltuielilor bugetare. In cadrul acestor cheltuieli sunt cuprinse: sume pentru acordarea de credite intreprinderilor mici si mijlocii care incadreaza someri - 1.100 mild. lei, sume pentru cofinantarea programelor de ocupare temporara a fortei de munca - 625 mild. lei, sume pentru stimularea angajatorilor care incadreaza someri apartinand unor categorii defavorizate - 1521,6 mild. lei, alte masuri active cum ar fi cursurile de calificare, stimularea mobilitatii fortei de munca, stimularea angajatorilor care incadreaza absolventi - 1206,6 mild. lei.
Potrivit legislatiei privind asigurarile pentru somaj si stimularea ocuparii, in cazul efectuarii unor disponibilizari colective Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin agentiile pentru ocuparea fortei de munca, acorda servicii de preconcediere in scopul facilitarii cat mai rapide, pentru persoanele ce vor fi disponibilizate, a ocuparii unui loc de munca si pentru a reduce tensiunile sociale provocate de pierderea locurilor de munca. Serviciile de preconcediere oferite constau, in principal,in:
a) informarea privind prevederile legale referitoare la protectia somerilor si acordarea serviciilor de ocupare si de formare profesionala;
b) plasarea pe locurile de munca vacante existente pe plan local si instruirea in modalitati de cautare a unui loc de munca;
c) reorientarea profesionala in cadrul unitatii sau prin cursuri de formare de scurta durata;
d) sondarea opiniei salariatilor si consilierea acestora cu privire la masurile de combatere a somajului.
Tinand cont de faptul ca pierderea unui loc de munca creaza, celor ce se afla in aceasta situatie, stari de nesiguranta si neliniste care, amplificate, pot crea tensiuni sociale, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, in parteneriat cu institutia similara franceza, a demarat in anul 2003 un proiect prin care se doreste constituirea unui grup de specialisti care sa fie capabili sa actioneze in zonele care se confrunta cu disponibilizari masive. Membii grupului sunt formati pentru a putea utiliza cele mai eficiente instrumentele de lucru in astfel de cazuri, obiectivul lor fiind acela ca un numar cat mai mic de persoane sa sufere de pe urma disponibilizarilor masive preconizate.
Programele de ocupare a fortei de munca in anul 2003 si resursele financiare alocate prin bugetul asigurarilor pentru somaj permit sustinerea masurilor pasive de protectie a persoanelor disponibilizate si a masurilor active de stimulare a ocuparii in vederea atenuarii efectelor sociale ale proceselor de restructurare, reorganizare si privatizare care se vor derula in acest an.Legislatie in domeniu

Serviciul electronic de mediere a muncii

Link-uri utile

Sugestii