Prezentarea Ministerului

Organizarea Ministerului

Conducerea Ministerului

Relatii cu publicul si mass-media
Programe

Evenimente

Institutii in subordine

Institutii in coordonare

Initiative MMSS

Integrare Europeana

Relatii Internationale

Statistici

Reprezentare in teritoriu

COMUNICAT DE PRESAAprecieri referitore la recalcularea n prezent a pensiilor stabilite pe baza vechii legislatii

24.02.2003


n legatura cu unele aprecieri aparute n presa referitore la recalcularea n prezent a pensiilor stabilite pe baza vechii legislatii prin luarea n calcul a perioadelor n care persoanele respective au urmat cursurile de zi ale nvatamntului universitar, CNPAS face urmatoarele precizari:
n sistemul public de pensii sunt considerate stagii de cotizare si perioadele necontributive, denumite perioade asimilate, nominalizate n mod expres si limitativ la art.38 alin.(1) din Legea nr.19/2000, intrata n vigoare la data de 1 aprilie 2001.
n baza legislatiei anterioare erau considerate vechime n munca utila la stabilirea pensiei perioadele n care s-a beneficiat de indemnizatie de asigurari sociale si perioadele n care persoanele au satisfacut serviciul militar obligatoriu. Legea nr.19/2000 a preluat, ca perioade asimilate stagiului de cotizare, perioadele n care beneficiarii s-au aflat n sitatiile de mai sus dar a prevazut si alte perioade care, potrivit prevederilor legislatiei anterioare, nu constituiau vechime n munca. Acestea sunt perioadele n care s-a beneficiat de pensie de invaliditate si cele n care s-au urmat cursurile de zi ale nvatamntului universitar.
n art.160 alin.(2) din lege se precizeaza : ?constituie stagiu de cotizare si perioadele n care anterior intrarii n vigoare a prezentei legi o persoana s-a aflat n una din situatiile prevazute la art.38.?
Aceasta constituie regula si ea are n vedere faptul ca n baza prevederilor legii vor exista perioade asimilate ce vor fi valorificate la stabilirea pensiilor, realizate att n baza legislatiei anterioare ct si sub incidenta prevederilor noii legi a pensiilor.
Prevederea legala amintita nu se refera nsa la recalcularea pensiilor ci la stabilirea acestora, problema recalcularii pensiilor fiind reglementata explicit si distinct n norma cuprinsa n textul art.169. Este de mentionat ca aceasta reglementare se refera la recalcularea pensiilor prin adaugarea stagiilor de cotizare recunoscute ca atare la data stabilirii pensiei, dar nevalorificate la acea data.
La pct.46 al Sectiunii ?Pensii? din Normele de aplicare a legii, aprobate prin Ordinul nr.340/2001 al ministrului muncii si solidaritatii sociale, se precizeaza ca ?persoanele nscrise la pensie n baza legislatiei anterioare, pot solicita recalcularea pensiei prin adaugarea stagiilor de cotizare nevalorificate initial si a perioadelor asimilate prevazute la art.38 alin.(1) lit.c)?, respectiv a perioadelor n care s-au satisfacut obligatii militare.
Este de necontestat ca aceasta precizare din norma nu ncalca prevederile legii, dimpotriva, precizeaza ca o pensie stabilita n baza legislatiei anterioare poate fi recalculata prin adaugarea unor vechimi n munca nevalorificate initial, printre care si stagiul militar, perioada considerata asimilata stagiului de cotizare att de vechea legislatie ct si de Legea nr.19/2000.
Conform principiului neretroactivitatii legii, prevederile cuprinse n Legea nr.19/2000 nu pot fi aplicate unor raporturi juridice care s-au nascut si s-au desfasurat sub incidenta Legii nr.3/1977, abrogata la data de 01 aprilie 2001.

Dreptul unei persoane de a beneficia de stagiul de cotizare pe perioada ct a urmat cursurile de zi ale nvatamntului universitar s-a nascut abia la intrarea n vigoare a Legii nr.19/2000.
n conformitate cu principiul general de drept ?tempus regit actum?, orice act juridic este guvernat de norma de drept n vigoare la data producerii lui. Este absolut legal ca unei decizii de pensionare emisa sub incidenta Legii nr.3/1977 sa nu-i poata fi aplicate prevederile Legii nr.19/2000 si, pe cale de consecinta, perioada nvatamntului universitar sa nu poata fi adaugata la o pensie stabilita printr-un act juridic produs sub imperiul unor legi abrogate.
De altfel, prin Decizia nr.328/26 noiembrie 2002 publicata n Monitorul Oficial nr.86/11 februarie 2003, Curtea Constitutionala a respins exceptia de neconstitutionalitate invocata ntr-un litigiu n care reclamantul, pensionar conform Legii nr.3/1977, a solicitat recalcularea pensiei conform prevederilor Legii nr.19/2000, ceea ce ar fi presupus implicit si valorificarea studiilor superioare. Cu acest prilej Curtea Constitutionala a constatat ca ? legislatia ce reglementeaza sistemul public de pensii fiind diferita n functie de momentul aplicarii, este evident ca si persoanele care se nscriu la pensie sa se afle n situatii diferite, deoarece le sunt aplicabile reglementarile legale n vigoare la data pensionarii lor?.
Consideram ca aplicarea prevederilor Legii nr.19/2000 este o sarcina complexa, mai ales n situatia n care n multe cazuri se dau prevederilor legale interpretari bazate, de regula, pe analiza unui singur articol din lege, rupt din contextul general

Legislatie in domeniu

Serviciul electronic de mediere a muncii

Link-uri utile

Sugestii