Protectia familiilor monoparentale

   Astazi, 27 mai 2003, Comisia pentru munca si protectie sociala din Senat a pus n discutie propunerea legislativa privind alocatia de sustinere pentru parintele singur, initiata de reprezentanti apartinnd grupului parlamentar al Partidului Democrat.
   Reprezentantul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale prezent la aceste discutii a sustinut punctul de vedere al Guvernului referitor la aceasta initiativa legislativa.
   Deoarece n Programul de Guvernare pentru perioada 2001-2004 era prevazut ca obiectiv al politicii sociale luarea unor masuri n vederea cresterii rolului familiei n societate, diminuarea numarului de familii sarace, dezmembrate si monoparentale, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale are n vedere elaborarea unui act normativ privind protectia familiei monoparentale.
   Acest proiect de act normativ a fost definitivat si discutat cu partenerii sociali n Comisia de dialog social la nivelul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, prezentat pe site-ul ministerului n conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala n administratia publica si, n prezent, se afla n procedura de avizare de catre ministere n vederea supunerii, spre aprobare, Guvernului.
   Proiectul ce va fi prezentat de catre Guvern, cuprinde prevederi mult mai largi referitoare la protectia sociala a familiei monoparentale, fata de propunerea legislativa prezentata de catre grupul parlamentar al Partidului Democrat si reglementeaza n plus, eligibilitatea familiilor, procedura administrativa si financiara de acordare a alocatiei de sustinere, precum si un pachet de servicii si facilitati pentru sprijinul persoanelor care fac parte dintr-o familie monoparentala.
   Guvernul a propus ca odata cu discutarea acestui proiect de lege n comisiile de specialitate ale Parlamentului, sa poata fi incluse si amendamente care au la baza initiativa legislativa a grupului parlamentar al Partidului Democrat.