Vineri, 1 august 2003, a avut loc la sediul Ministerului Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei dezbaterea publică referitoare la Proiectul de Ordonanţă privind Serviciile sociale.

La discuţii au participat Secretarul de stat pentru asistenţă socială şi politici familiale, doamna Marta Nora Ţărnea, specialiştii Direcţiei de Asistenţă Socială a Ministerului Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei, reprezentanţi ai celorlalte instituţii ale administraţiei publice implicate (Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor Publice). De asemenea, au fost prezenţi reprezentanţi ai unui număr de aproximativ douăzeci de organizaţii nonguvernamentale cu activitate n domeniu, precum şi reprezentanţi ai serviciilor publice de asistenţă socială din Municipiul Bucureşti. Dezbaterea a fost mediată de domnul conf.dr. Marian Preda, prodecan al Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii Bucureşti.

n deschiderea dezbaterii, doamna Marta Nora Ţărnea a prezentat unele aspecte ale construcţiei instituţionale n domeniul asistenţei sociale iniţiată de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, care trebuie să conţină precizarea clară a răspunderilor şi responsabilităţilor la nivel central şi local. Totodată, a evidenţiat necesitatea elaborării unui dicţionar de termeni uzuali, definiţi foarte clar n perspectiva realizării unei unificări de limbaj att n realizarea actelor normative ct şi n dialogul părţilor implicate n aplicarea măsurilor din domeniu.

n cadrul reuniunii, a fost subliniată importanţa proiectului n realizarea unui cadru unitar de reglementare a acordării asistenţei sociale n Romnia, fundamentat pe principii moderne, europene şi care să permită direcţionarea eficientă a eforturilor către nevoile reale ale cetăţenilor.

Reprezentanţii Ministerului Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei au arătat că, n definitivarea reformei asistenţei sociale, n baza Legii 705/2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială, urmează să fie elaborate, n cel mai scurt timp, actele normative care să reglementeze organizare şi funcţionarea Comisiilor de mediere socială de la nivel local, criteriile minime de organizare şi funcţionare a instituţiilor publice şi private de asistenţă socială, Statutul asistentului social.

După prezentarea principalelor prevederi ale Proiectului Ordonanţei privind serviciile sociale, participanţii la dezbatere, au formulat observaţiile şi propunerilor lor, att n ceea ce priveşte forma, ct şi conţinutul textului. Cele mai multe comentarii au fost cele cu referire la acreditarea tuturor furnizorilor de servicii sociale monitorizarea, evaluarea şi controlul acestui tip de servicii, clarificarea unor aspecte privind procesul de acordare a serviciilor sociale. A fost avansată propunerea ca la elaborarea criteriilor de acreditare, precum şi a standardelor de calitate n acordarea serviciilor sociale să participe reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale cu experienţă n domeniu. Toate observaţiile şi comentariile asupra textului urmează să fie analizate şi vor fi avute n vedere, la definitivarea proiectului de Ordonanţă.