AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

, Bucureşti

Internet: www.anofm.ro E-mail:

 

PRIORITĂŢILE

AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

PENTRU AL DOILEA SEMESTRU AL ANULUI 2003 ŞI ANUL 2004

 

Strategia Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) are ca obiectiv major, pentru perioada 2001 - 2004, creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi, implicit, reducerea ratei şomajului astfel nct media lunară pe ţară a acesteia să se situeze sub 9%, obiectiv prevăzut n Programul de Guvernare şi căruia i s-au subordonat toate programele, acţiunile şi măsurile agenţiei noastre.

 

n anul 2001, ANOFM a urmărit:

         asigurarea resurselor financiare, prin dublarea capacităţii de colectare a veniturilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj, necesare pentru finanţarea programelor de măsuri active, precum şi pentru plata tuturor drepturilor bănesti ale şomerilor. Meţionăm că, n perioada 1999 2000, bugetul asigurărilor pentru şomaj a fost deficitar;

         desfaşurarea activităţii ANOFM pe bază de programe şi contracte cu indicatori de performanţă ncheiate ntre ANOFM şi agenţiile teritoriale;

         creşterea ponderii cheltuielilor pentru măsuri active n totalul cheltuielilor efectuate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

 

n anul 2002, ANOFM a soluţionat:

         implementarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă care promovează un sistem de măsuri active destinate creşterii şanselor de ocupare şi crează condiţii legale pentru alocarea unor importante resurse financiare din bugetul asigurărilor pentru şomaj att pentru stimularea angajatorilor n vederea ncadrării n muncă a şomerilor ct şi pentru persoanele aflate n căutarea unui loc de muncă;

         alinierea la strategia europeană n domeniul ocuparii forţei de muncă, n contextul pregătirii Romniei pentru aderarea la Uniunea Europeană, prin elaborarea primului Plan Naţional de Acţiune pentru Ocuparea Forţei de Muncă (PNAO);

         implementarea sistemului informatic la nivelul ANOFM şi al tuturor agenţiilor judeţene şi locale, finanţat dintr-un mprumut de la Banca Mondială;

         elaborarea procedurilor de lucru standard pentru principalele activităţi din cadrul agenţiei.

 

n acest context, principalele obiective ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă n al doilea semestru al anului 2003 şi n anul 2004 sunt:

I.                     Menţinerea ratei medii şomajului la nivel naţional sub 9%;

II.                   Creşterea ponderii măsurilor active de stimulare a ocupării forţei de muncă, prin alocarea a cel puţin 20% n totalul cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj;

III.                  Creşterea calităţii serviciilor oferite de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, astfel nct, n anul 2004, să fie certificată calitatea acestora de către un organism specializat.

 

n vederea atingerii acestor obiective vor fi luate urmatoarele măsuri:

 

n al doilea semestru al anului 2003

 

1) Completarea şi modificarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

 

Completările şi modificările legislative vor urmării:

         stimularea ncadrării n muncă a absolvenţilor imediat după data absolvirii prin acordarea primelor de angajare;

         stimularea studenţilor n vederea iniţierii unei afaceri;

         stimularea formării profesionale a persoanelor care au revenit n activitate din concediu pentru ngrijirea copilului, a tinerilor care au revenit din armată, a persoanelor care au revenit din pensie de invaliditate;

         stimularea suplimentară a angajatorilor pentru ncadrarea n muncă a şomerilor care mai au 3 ani pnă la mplinirea vrstei de pensionare;

         facilitarea accesului la programele de formare profesională finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru persoanele care şi desfăşoară activitatea n mediul rural prin asigurarea gratuită a acestor servicii.

 

2) Reorganizarea şi modernizarea agenţiilor locale pentru ocuparea forţei de muncă

 

Procesul de reorganizare şi modernizare agenţiilor locale pentru ocuparea forţei de muncă, care a nceput, n luna august 2002, se va finaliza n luna septembrie 2003 şi va răspunde următoarelor criterii de calitate:

Totodată, vor fi reamenajate clădirile astfel nct să asigure desfăşurarea optimă a activităţii agenţiillor pentru ocuparea forţei de muncă prin amenajarea sălilor de aşteptare, locurilor de afişaj, sălilor de relaţii cu publicul.

3) Realizarea indicatorilor de performaţă, stabiliţi, pentru anul 2003, prin contractele angajament ncheiate ntre ANOFM şi agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, care au stat la baza Programului naţional de ocupare a forţei de muncă

 

n anul 2003, ANOFM şi-a propus ocuparea pe piaţa forţei de muncă a 300.000 persoane, din care 209.000 persoane prin intermediul măsurilor active de stimulare a ocupării (prevăzute att n Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, ct şi n Legea nr. 116/2002 privind combaterea marginalizării sociale) şi 91.000 persoane prin activitatea de mediere.

Pnă la data de 30 iunie 2003, au fost ocupate 292.673 de persoane din care 127.848 persoane au fost ncadrate n muncă prin măsuri active prevăzute att n Legea nr. 76/2002, ct şi n Legea nr. 116/2002, iar 164.825 de persoane au fost ncadrate prin serviciul de mediere.

 

4) Reorganizarea, modernizarea şi dezvoltarea capacităţii de formare profesională a şomerilor prin centrele proprii.

 

Acţiunea a nceput n ianuarie 2003 şi se va ncheia la finele trimestrului I al anului 2004.

 

 

n anul 2004

 

1) Definitivarea procesului de reorganizare, modernizare şi dezvoltare a centrelor proprii de formare profesională şi mbunătăţirea serviciilor de formare profesională

 

n anul 2004, ANOFM va avea 20 de centre judeţene de formare profesională şi cinci centre regionale pentru formarea profesională a adultilor moderne care să corespundă cerinţelor interne şi internaţionale, n domeniu.

Procesul de modernizare nsemnă pe lngă renovarea clădirilor şi dotarea cu utilajele si aparatura necesare procesului de instruire practică, stabilirea ocupaţiilor n care vor fi pregătiţi cursanţii, astfel nct să corespundă cerinţelor reale de pe piaţa muncii.

 

2) Implementarea unui Program naţional de ocupare a forţei de muncă pentru anul 2004 care să sprijine, n special, persoanele cu acces mai greu pe piaţa muncii şi care să fie orientat către localităţi n care se nregistrează o rată ridicată a şomajului

 

Astfel, n anul 2004, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă va acorda o atenţie sporita persoanelor care fac parte din grupuri ţintă cu acces mai greu pe piaţa muncii, cum ar fi tinerii, femeile, şomerii de lungă durată, persoane peste 45 de ani, ntreţinători unici de familie, persoane expuse riscului marginalizării sociale, persoanele cu handicap.

De exemplu, la nivelul fiecăreia din cele opt regiuni de dezvoltare, se vor nfiinţa centre speciale pentru medierea şi consilierea persoanelor cu handicap.

Anul viitor vor fi implementate programe speciale pentru 200 de localităţi din zonele declarate defavorizate şi n care se nregistrează o rată ridicată a şomajului, precum şi pentru Valea Jiului.

n anul 2004, vor fi organizate cinci burse ale locurilor de muncă: bursa generală a locurilor de muncă si alte cinci burse adresate unor grupuri ţintă cu acces mai greu pe piaţa muncii şi anume femei, rromi, persoane cu handicap, studenţi şi absolvenţi.

La toate aceste burse vor fi organizate standuri pentru sprijinirea ncadrării n muncă şi consilierea persoanelor aflate n situaţii de risc social deosebit.

3) Certificarea calităţii serviciilor de ocupare oferite de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

 

Atingerea acestui obiectiv va fi posibilă prin mbunătăţirea capacităţii administrative a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Astfel, noul cadru legislativ, utilizarea procedurilor standard de lucru şi a sistemului informatic, n condiţii optime, de către toţi angajaţii agenţiei, reorganizarea şi modernizarea agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, instruirea personalului propriu pentru a avea o mai bună relaţie cu clienţii vor conduce la mbunătăţirea calităţii serviciilor ANOFM, care va avea ca efect certificarea calităţii serviciilor de ocupare de către un organism specializat.

Prin oferirea de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a unor servicii de ct mai bună calitate clienţilor săi, Romnia va avea un serviciu public de ocupare compatibil cu cele ale ţărilor din Uniunea Europeană.