Guvernul aprobă schema de acordare a ajutoarelor pentru ncălzire

 

Executivul a aprobat n şedinţa de Guvern din 18 septembrie o Ordonanţă de Urgenţă care instituie un nou sistem de stabilire şi acordare a ajutorului pentru ncălzirea locuinţei, n perioada noiembrie 2003 martie 2004. Noul sistem are n vedere sprijinirea familiilor defavorizate, pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile determinate de majorarea preţurilor la combustibili.

 

I.                   Majorarea limitelor de venituri şi a cuantumurilor ajutorului pentru ncălzire.

a)      Pentru nclzirea locuinţelor cu energie termic furnizat n sistem centralizat:

-          se vor majora cu 17% tranşele de venituri ale familiilor care beneficiază de ajutorul pentru ncălzirea locuinţei (17% reprezintă inflaţia prognozat pe anul 2003 (14%) şi o creştere n termeni reali a veniturilor cu 3%). Astfel, vor beneficia de aceste ajutoare şi familiile şi persoanele singure cu venit net mediu lunar pe membru de familie de pnă la 2.460.000 lei;

-         cuantumurile ajutoarelor pentru ncălzirea locuinţei se menţin la nivelul celor prevăzute n OUG nr.5/2003, avnd n vedere că preţul gigacaloriei a rămas la nivelul de 800.000 de lei.

 

Tabel comparativ privind acordarea ajutorelor pentru ncălzirea cu energie termică:

 

- lei -

 

Tranşe de venituri

Noua reglementare

 

 

OUG nr.5/2003

Noua reglementare

 

Venitul net mediu lunar pe membru de familie

Venitul mediu net lunar pe membru de familie majorat cu 17%

Cuantumul ajutorului lunar n functie de modul de facturare

 

 

pe 5 luni

Pe 12 luni

a)

pnă la 750.000

pnă la 880.000

1.656.000

690.000

b)

750.001 1.000.000

880.001 1.170.000

1.080.000

450.000

c)

1.000.001 .250.000

1.170.001 1.460.000

720.000

300.000

d)

1.250.0011.500.000

1.460.001 1.760.000

480.000

200.000

e)

1.500.0011.750.000

1.760.001 2.050.000

360.000

150.000

f)

1.750.0012.106.000

2.050.001 - 2.460.000

240.000

100.000

 

 

b)    Pentru nclzirea cu gaze naturale:

-          tranşele de venituri se vor majora cu 17% şi vor fi introduse noi tranşe de venituri, astfel nct vor beneficia de ajutoare pentru ncălzirea locuinţei şi familiile şi persoanele singure cu venit net mediu lunar pe membru de familie de pnă la 2.460.000 lei;

-          cuantumurile ajutoarelor pentru nclzirea locuinţei se vor majora cu 45,5 %, pentru acoperirea creşterii preţului la gaze naturale de la 82,5 USD/1000 mc (preţ de referinţă utilizat la stabilirea ajutoarelor conform OUG nr.5/2003) la 120 USD/1000 mc.

 

Situaţia comparativă este redat n tabelul urmtor:

lei -

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

nr. 5/2003

Noua reglementare

Venitul net mediu lunar pe membru de familie

Cuantumul ajutorului lunar n perioada sezonului rece

Venitul net mediu lunar pe membru de familie majorat cu 17%

Cuantumul ajutorului lunar n perioada sezonului rece majorat cu 45,5%

a)

pnă la 1.053.000

550.000

a)

pnă la 880.000

800.000

b)

1.053.001 1.287.000

330.000

b)

880.001 1.170.000

480.000

c)

1.287.001 1.638.000

165.000

c)

1.170.001 1.460.000

350.000

 

-

-

d)

1.460.001 1.760.000

250.000

 

-

-

e)

1.760.001 2.050.000

200.000

 

 

 

f)

2.050.001 - 2.460.000

100.000

 

c)          Pentru nclzirea locuinţei cu lemne, crbuni şi alţi combustibili:

-          ajutoarele se acordă n cuantum fix de 350.000 lei/lunar, pentru beneficiarii de ajutor social stabilit n condiţiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.

 

Noua reglementare este redat n tabelul urmtor:

- lei -

 

Venitul net mediu lunar pe membru de familie

Cuantumul ajutorului lunar n perioada sezonului rece

a)

Beneficiari de ajutor social

350.000

 

 

I.                                 Modalităţi de stabilire şi acordare a ajutorului pentru ncălzirea locuinţei

a)            Pentru nclzirea locuinţelor cu energie termic furnizat n sistem centralizat:

Actul normativ stabileşte următoarele etape de implementare:

Etape naintea sezonului rece:

-                                              Stabilirea de către furnizori a fondului de consumatori, pe baza contractelor de furnizare, care va fi comunicat primăriilor.

-                                              Solicitarea la primărie, de către beneficiari, o singură dată, pentru tot sezonul rece, a ajutorului de ncălzire şi depunerea declaraţiilor pe propria răspundere privind componenţa familiei şi a veniturilor realizate.

-                                              Stabilirea dreptului la ajutor pentru ncălzire de către primar, pe baza analizei datelor din declaraţia pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia.

-                                              Comunicarea de către primari a drepturilor de ajutor pentru ncălzire aprobate att beneficiarilor (prin asociaţiile de locatari sau, după caz, beneficiarilor individuali) ct şi furnizorilor.

Etape n timpul sezonului rece:

-                                              Emiterea lunară a facturilor de către furnizori.

-                                              Plata facturilor cu sumele reprezentnd contribuţia individuală a titularilor de contracte şi depunerea la furnizori a borderourilor cu drepturile la ajutoare.

-                                              Obligativitatea beneficiarilor de a comunica primarului orice modificare intervenită n componenţa familiei şi a veniturilor acesteia.

-                                              Obligativitatea primarilor de a comunica furnizorilor şi asociaţiilor de locatari sau beneficiarilor individuali modificarea sau ncetarea dreptului la ajutor de ncălzire.

-                                              Certificarea, de către primari, a sumelor reprezentnd ajutorul pentru ncălzirea locuinţei şi transmiterea situaţiilor centralizate la direcţiile pentru dialog, familie şi solidaritate socială din teritoriu;

-                                              Virarea, de către direcţiile pentru dialog, familie şi solidaritate socială din teritoriu, a sumelor reprezentnd ajutoarele n conturile de tip escrow, deschise de furnizorii şi de producătorii de utilităţi (energie termică şi gaze naturale) la societăţi bancare.

-                                              Plata ajutoarelor pentru ncălzirea locuinţei cu energie termică furnizată n sistem centralizat şi cu gaze naturale se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii. Plata efectivă se asigură de către direcţiile de dialog, familie şi solidaritate socială din teritoriu, pe baza situaţiilor centralizatoare transmise de furnizorii de utilităţi şi certificate de primari.

 

b)      n cazul ncălzirii cu lemne, cărbuni şi alţi combustibili

-                                                    Stabilirea dreptului la ajutor pentru ncălzire se va realiza de către serviciul public de asistenţă socială sau compartimentul de asistenţă socială, de la nivelul consiliilor locale, şi se va aproba o singură dată prin dispoziţia primarului, la nceputul sezonului rece pentru toată perioada;

-                                                    Sumele necesare pentru plata ajutorului de ncălzire cu lemne, cărbuni şi alţi combustibili se asigură din bugetele locale, inclusiv din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.

 

ESTIMAREA NUMĂRULUI DE BENEFICIARI AI NOULUI SISTEM DE ACORDARE A AJUTOARELOR PENTRU NCĂLZIRE

Situaţia comparativă este redată n tabelul următor:

Sistemul de ncălzire

Beneficiari ajutor pentru ncălzire (număr)

OUG nr.5/2003

Noul sistem de acordare a ajutoarelor

Estimat

n plată

Energie termică

827.728

368.000

1.100.000

Gaze naturale

383.082

51.000

720.000

Lemne, cărbuni şi alţi combustibili

216.000

185.000

250.000

Total

1.426.810

604.000

2.070.000

 

 

EVALUAREA EFORTULUI FINANCIAR LUNAR

Efortul financiar total 793,3 miliarde lei

- pentru energie termică n sistem centralizat 528,3 miliarde lei

- pentru gaze naturale 177 miliarde lei

- pentru lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 88 miliarde lei

 

EVALUAREA EFORTULUI FINANCIAR PE PERIOADA SEZONULUI RECE

Efortul financiar total 3963,5 miliarde lei

- pentru energie termică n sistem centralizat 2641,5 miliarde lei

- pentru gaze naturale 884,5 miliarde lei

- pentru lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 437,5 miliarde lei