Dezbatere publica a proiectul de lege privind protectia sociala a familiei monoparentale

   Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei a elaborat proiectul de lege privind protectia sociala a familiei monoparentale, care, începând cu data de 15 mai 2003, potrivit Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, a fost publicat în site-ul propriu, la adresa mmss.ro, împreuna cu expunerea de motive privitoare la necesitatea adoptarii acestui act normativ.
   În conformitate cu art.6 alin. (7) din actul normativ mentionat, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei organizeaza în data de vineri, 27 iunie 2003 orele 10 oo , la sediul din str. Dem.I.Dobrescu nr.2, etaj 2, camera 205, dezbaterea publica a proiectul de act normativ, cu urmatoarea ordine de zi:
    —›   prezentarea proiectului lege privind protectia sociala a familiei monoparentale;
    —›   prezentarea si discutarea observatiilor si propunerilor referitoare la proiectul mentionat;
   La sedinta publica ce va avea loc în cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, pentru dezbaterea proiectului de lege privind protectia sociala a familiei monoparentale, au acces reprezentanti ai institutiilor publice, organizatiilor civice, sindicatelor, patronatelor, precum si alte persoane interesate.