Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei a elaborat şi publicat pe site-ul propriu, la capitolul Proiecte legislative n dezbatere, proiectul de Ordonanţă a Guvernului privind serviciile sociale.

Proiectul actului normativ stabileşte procedura de acordare a serviciilor sociale: servicii de asistenţă socială şi servicii de ngrijire social-medicală. De asemenea, sunt precizate responsabilităţile autorităţilor administraţiei centrale şi locale abilitate să acorde aceste servicii, precum şi responsabilităţile furnizorilor.

Parte a strategiei Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei n domeniu asistenţei sociale, iniţiativa legislativă şi propune crearea cadrului legal pentru asigurarea asistenţei sociale pentru persoanele care, din cauza unor afecţiuni fizice, psihice, mentale sau senzoriale, se găsesc n imposibilitatea de a realiza activităţile curente sau care se află n faza terminală a unei boli incurabile.

Principiile care stau la baza acordării acestor servicii sunt :

        respectarea individualităţii fiecărei persoane;

        respectarea libertăţii de a alege serviciul social n funcţie de nevoia socială;

        asigurarea accesului la servicii sociale n condiţii de tratament egal, prin eliminarea oricărei forme de discriminare;

        asigurarea de servicii de calitate, accesibile, flexibile, adaptate nevoilor sociale;

        asigurarea drepturilor şi a siguranţei beneficiarilor, protejnd n acelaşi timp şi interesele acestora, dar şi pe cele colective ale comunităţii;

        respectarea vieţii intime a persoanei;

        respectarea confidenţialităţii;

Serviciile sociale se organizează la nivel comunitar, n funcţie de nevoile identificate, de numărul potenţialilor beneficiari, de complexitatea situaţiilor de dificultate şi de gradul de risc social. Serviciile de asistenţă au drept scop, pe de o parte, prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială , şi pe de alta, menţinerea, refacerea sau dezvoltarea capacităţilor individuale, pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială. Acestea constau, n principal, n :

        identificarea nevoilor individuale şi de grup, precum şi a principalelor categorii de beneficiari de servicii sociale;

        informarea asupra situaţiilor de risc, precum şi asupra drepturilor sociale ale persoanei;

        consilierea pentru persoane vrstnice, cu handicap, cu patologie cronică, persoane dependente de consumul de alcool, droguri sau alte substanţe toxice, persoane infectate cu HIV şi pentru familiile acestora;

        consilierea pentru persoanele şi familiile care adoptă copii sau care au minori n plasament sau ncredinţare;

        consilierea şi susţinerea persoanelor neglijate, abuzate sau victime ale violenţei n familie;

        acordarea de sprijin material şi financiar persoanelor şi familiilor cu venituri insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime, conform dispoziţiilor legale n vigoare;

        măsuri de urgenţă pentru: persoanele fără adăpost, victimele traficului de persoane şi ale violenţei n familie.

Serviciile sociale se acordă: la solicitarea persoanei, a familiei acesteia sau a reprezentantului legal (n urma semnalării unei situaţii de nevoie socială de către orice altă persoană), precum şi din oficiu.

Pentru acordarea de servicii sociale, solicitanţii se pot adresa serviciului public de asistenţă socială, care va fi organizat, n baza acestei iniţiative legislative, n subordinea autorităţilor administraţiei publice locale.

 

 

 

24.07.2003