Protectia familiei monoparentale, dezbatere publica

    Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei a organizat în data de 27 iunie 2003, la sediul ministerului, dezbaterea publica a proiectului de lege privind protectia sociala a familiei monoparentale, potrivit cu art.6 alin(7) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica.
    În conformitate cu ordinea de zi, dupa prezentarea justificarii initierii proiectului de act normativ si al continului acestuia de catre specialistii Directiei Generale Asistenta Sociala, cei prezenti au expus si au dezbatut observatiile si propunerile la prevederile continute în proiectul de lege.
    Principalele observatii si propuneri s-au referit în special la definirea si eligibilitatea familiei monoparentale, formularea mai imperativa a unor prevederi ale legii, necesitatea propunerii unui model de ancheta sociala care sa contina în mod obligatoriu recomandari, mai ales pentru parintele singur de a accesa serviciile existente în comunitate, completarea proiectului de act normativ cu prevederi referitoare la situatiile de urgenta în care se afla familia monoparentala si introducerea unor sanctiuni pentru unele cazuri de nerespectare a legii.
    Recomandarile si punctele de vedere exprimate în cadrul acestei dezbateri publice au fost consemnate si retinute în vederea utilizarii lor la definitivarea proiectului de act normativ.
    Începând cu data de 15 mai 2003, proiectul legii privind protectia sociala a familiilor monoparentale a fost publicat pe site-ul propriu, la adresa mmss.ro, împreuna cu expunerea de motive privitoare la necesitatea adoptarii acestui act normativ. Evenimentul de astazi a fost anuntat public pe site-ul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, transmis catre mass-media si catre institutiile si organizatiile invitate la aceasta dezbatere, în data de 23 iunie 2003.
    Dintre participanti, 10 persoane au reprezentat institutii publice (Comisia de integrare europeana, Subcomisia de oportunitati egale din Parlament, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptii, Autoritatea Nationala pentru Persoane cu Handicap, doua directii de asistenta sociala de la consiliul local sector 1, respectiv, consiliul local sector 6 si Institutul National de Cercetare Stiintifica în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale etc.). Alti participanti la dezbatere au reprezentat asociatii si fundatii specializate în acordarea serviciilor de asistenta sociala catre familiile în dificultate sau care au ca obiect de activitate promovarea principiului egalitatii de sanse pentru femei si barbati, în politicile publice si practicile asociate.