Precizari Clasificarea Ocupatiilor din Romania (COR)

    În legatura cu reportajul aparut la postul de televiziune Prima TV în data de 28.05.2003, facem urmatoarele precizari:
    În ultima perioada datorita modificarilor legislative impuse de aplicarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, precum si intrarea în vigoare a noului Cod al Muncii aprobat prin Legea nr.53/2003 conform carora este obligatorie utilizarea Clasificarea Ocupatiilor din România la completarea documentelor oficiale, inclusiv la completarea contractului individual de munca, a crescut tot mai mult numarul solicitarilor privind includerea de ocupatii noi în nomenclator.
    Pe parcursul anului se primesc propuneri de ocupatii noi din partea celor interesati, iar pentru cele care au aviz favorabil din partea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale se pot folosi codurile respective, cu titlu provizoriu, pâna la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a listei ocupatiilor aprobate prin ordin comun al ministrului muncii si solidaritatii sociale si al presedintelui Institutului National pentru Statistica.

    Prima editie a lucrarii, care a avut avizul favorabil al tuturor ministerelor, asociatiilor profesionale, fundatiilor a aparut în 1995 la Editura Tehnica, iar a doua în anul 2000 la Editura Lumina Lex.
    Conform Hotarârii Guvernului nr.575 bis/1992 cu privire la “Realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevazute în conceptia generala a informatizarii din România”, Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale i-a revenit sarcina de a realiza si întretine la zi acest nomenclator, împreuna cu Institutul National de Statistica.
    Clasificarea Ocupatiilor din România (COR), reprezinta primul nomenclator unitar al ocupatiilor realizat în România, care a fost elaborat pentru alinierea la standardele internationale ale Uniunii Europene (ISCO - 88 COM) si ONU (ISCO - 88) tinându-se cont si de specificul economiei românesti.
    Lucrarea se adreseaza tuturor celor care prelucreaza si gestioneaza informatii statistice referitoare la ocupatii, la nivel macro, sau micro economic si este destinata în principal clasificarii si codificarii corecte a ocupatiilor existente în economie.
    Potrivit Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea Ocupatiilor din România, aprobata prin ordinul comun al ministrului muncii si solidaritatii sociale nr.270/2002 si al presedintelui Institutului National de Statistica nr.273/2002, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr.531/2002, documentatia trebuie depusa la Directia Generala Forta de Munca din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si va cuprinde urmatoarele documente:
   - memoriu justificativ care sa contina:
   - denumirea ocupatiei, în limba româna, pentru care se face cererea de introducere în COR;
   - codul COR pentru grupa de baza, precum si codul ocupatiei propuse a fi inclusa în COR;
   - codul CAEN al activitatii economice care presupune introducerea ocupatiei propuse, pentru realizarea concordantei dintre activitate si ocupatie;
   - descrierea ocupatiei din care sa rezulte atributii si responsabilitati, cerinte pentru exercitarea ocupatiei, cerinte referitoare la formarea profesionala, nivelul de instruire solicitat pentru practicarea ocupatiei, meserii înrudite din COR;
   - adresa din partea ministerului de resort care reglementeaza activitatea în domeniu sau, dupa caz a asociatiilor profesionale din care sa rezulte acordul acestora pentru reactualizarea COR.
    Conform procedurii de actualizare, utilizatorii au în atributii si sesizarea institutiei care întretine nomenclatorul, cu privire la anomaliile aparute si la solutionarea lor.
    Pentru a putea consulta cât mai rapid Clasificarea Ocupatiilor din România, se poate accesa pagina de internet a Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale mmss.ro.
    Pentru informatii suplimentare la adresa , sau puteti suna la telefon interior 877 si direct.