REORGANIZAREA MINISTERULUI MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI POTRIVIT LEGII NR.161/2003

 

 

Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei este organizat si functioneaza in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr.737/2003, act normativ prin care s-a preluat activitatea Departamentului de Politici Sociale din aparatul de lucru al Guvernului, care s-a desfiintat, activitatea de asistentă familiala din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei, precum si Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap si Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie. De asemenea activitatea privind relaţia cu partenerii sociali este coordonata de catre ministru delegat.

Dupa aplicarea prevederilor Legii nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei si a Ordinului presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr.218/2003 pentru aprobarea Instructiunilor privind reincadrarea functionarilor publici, au avut loc o serie de transformari in structura posturilor si a personalului, dupa cum urmeaza:

-          numarul de posturi finantat de la bugetul de stat pentru aparatul ministerului si unitatile subordonate, a fost redus cu 105 posturi, de la 2168 posturi la 2063 posturi;

1. aparatul propriu al ministerului

-          structura organizatorica a ministerului prezinta unele modificari, astfel:

                                                   H.G nr.4/2001         H.G. nr. 737/2003      Procent reducere

         functii publice de conducere          80                              42                           47%     

         directii generale                             7                        3+1 din anul 2004          42%

         directii                                         24                             17                           28%

        servicii                                         31                             12                           61%                             

-          Directorii generali, directorii si sefii de serviciu au fost reincadrati, potrivit legii, ocupand functii de conducere de nivel egal sau inferior.

In unele situatii, pentru departajare, s-a sustinut un test profesional, potrivit legii, si anume:

      Directia de Dialog Social-pentru functia de director

      Directia Programe, Finantare Servicii si Prestatii Sociale - pentru functia de director

      Directia Politici Asigurari Sociale-Serviciul recuperare creante - pentru functia de sef serviciu.

2. unitati subordonate

-          prin ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr.231/2003, s-a aprobat o noua structura organizatorica pentru directiile pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene:

                         HG nr.4/2001                        H.G. nr. 737/2003          Procent reducere

         functii publice de conducere 379                     129                           66%

o        directii generale de munca      directii pentru dialog, 

     si solidaritate sociala         familie si solidaritate

        judetene                                 sociala judetene

o        director general                         director executiv

o        director general adjunct             director executiv adjunct

 

 

( prin adresa ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr.387/2003, s-au aprobat numai 3 posturi de conducere -1 post de director executiv si 2 posturi de director executiv adjunct - pentru fiecare directie pentru dialog, familie si solidaritate sociala judeteana, iar pentru municipiul Bucuresti 6 posturi de conducere)

- in cadrul directiilor pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene este organizata activitatea de control contributii pentru asigurari sociale si asigurari pentru somaj, cu un numar de 313 posturi finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat si 148 posturi finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj.